Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 april 2007 - Straatsburg

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.40 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0017/2007).

Eerste deel

Vraag 42 (Alain Hutchinson): Chantage tegen het personeel van VW-Vorst - omgekeerde bedrijfsverplaatsingen.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried en Danutė Budreikaitė.

Vraag 43 (Ignasi Guardans Cambó): Gevaar van willekeurige en tegenstrijdige toepassing van de nieuwe maatregelen ter beveiliging van de luchtvaart.

László Kovács (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 44 (Jacek Protasiewicz): Zijn de regels voor overheidssteun van toepassing op steun bij de tewerkstelling van gehandicapten?.

László Kovács beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jacek Protasiewicz.

Tweede deel

Vraag 45 (Martin Dimitrov): Aanpassing van Richtlijn 92/84/EEG met het oog op de verhoging van de minimumaccijnstarieven voor alcoholhoudende dranken.

László Kovács beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Proinsias De Rossa over vraag 46 (de Voorzitter wijst erop dat vraag 46 is ingetrokken).

László Kovács beantwoordt de aanvullende vragen van Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė en Proinsias De Rossa op vraag 45.

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter.

Vraag 47 (Gianluca Susta): Europese scholen - inschrijvingen.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Lapo Pistelli (ter vervanging van de auteur), Richard Seeber en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 48 (Proinsias De Rossa): Herstructurering van Eurydice.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Proinsias De Rossa.

Vraag 49 (Leopold Józef Rutowicz): Kosten van het beheer van de gebouwen van het EU.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Leopold Józef Rutowicz en Paul Rübig.

Vraag 50 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 51 (Claude Moraes): Europees Regionaal Ontwikkelingfonds.

Danuta Hübner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Paul Rübig.

Vraag 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionaal beleid voor de insulaire regio's.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Georgios Papastamkos.

Vraag 53 (Glenis Willmott): Promotie EU-financiering in de regio's.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Glenis Willmott.

Vraag 54 (Lambert van Nistelrooij): Statuut Nederlandse Antilliaanse eilanden en Structuurfondsen.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Lambert van Nistelrooij.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid