Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17:40 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0017/2007).

Część pierwsza

Pytanie 42 (Alain Hutchinson): Zaszantażowanie robotników z fabryki VW w Forest- delokalizacje odwrócone.

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 43 (Ignasi Guardans Cambó): bezprawia i sprzeczności w stosowaniu nowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.

László Kovács (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 44 (Jacek Protasiewicz): Stosowanie zasad pomocy publicznej w obszarze wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

László Kovács udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jacek Protasiewicz.

Część druga

Pytanie 45 (Martin Dimitrov): Zmiana dyrektywy 92/84/EWG zmierzającej do podniesienia minimalnych stawek akcyzy na napoje alkoholowe.

László Kovács udzielił odpowiedzi na pytanie.

Głos zabrał Proinsias De Rossa w sprawie pytania 46 (Przewodniczący odpowiedział mu, że pytanie 46 zostało wycofane).

László Kovácsodpowiedział na pytania uzupełniające do pytania 45 zadane przez Martina Dimitrova, John Purvis, Danutė Budreikaitė i Proinsias De Rossa.

Głos zabrał Carl Schlyter.

Pytanie 47 (Gianluca Susta): Szkoła Europejska- zapisy

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Lapo Pistelli (zastępca autora), Richard Seeber i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 48 (Proinsias De Rossa): Restrukturyzacja Eurydice

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Proinsias De Rossa.

Pytanie 49 (Leopold Józef Rutowicz): Plan zagospodarowania majątku UE.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Leopold Józef Rutowicz i Paul Rübig.

Pytanie 50 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 51 (Claude Moraes): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Danuta Hübner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Paul Rübig.

Pytanie 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Danuta Hübner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Georgios Papastamkos.

Pytanie 53 (Glenis Willmott): Promowanie funduszy wspólnotowych w regionach.

Danuta Hübner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Glenis Willmott.

Pytanie 54 (Lambert van Nistelrooij):

Danuta Hübner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Lambert van Nistelrooij.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności