Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

13. Απόρριψη συζητήσεως λόγω απαραδέκτου (ομοφοβία στην Ευρώπη)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από την ομάδα UEN, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 1, του Κανονισμού, κοινοποίηση της πρόθεσής της να υποβάλει αίτηση απόρριψης της συζητήσεως λόγω απαραδέκτου κατά την έναρξη της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη, σημείο το οποίο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της αυριανής απογευματινής συνεδρίασης..

Η ψηφοφορία επί της αίτησης αυτής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την παρουσίασή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου