Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0036(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0060/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0060/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 14
CRE 24/04/2007 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0139

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

14. Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου - Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Σερβίας και Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Eva Lichtenberger παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι: Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου