Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0064/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0064/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 17
CRE 24/04/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0143

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

17. Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Ο Richard Seeber παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland και Σταύρος Δήμας

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου