Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 24. dubna 2007 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hlasování o žádosti o naléhavý postup
 4.Absolutorium za rozpočtový rok 2005 (rozprava)
 5.Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006–2009 (rozprava)
 6.Přivítání
 7.Hlasování
  
7.1.Dohoda mezi ES a Malajsií o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Žádost o zbavení parlamentní imunity pana Vurala Ögera (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl IV - Soudní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl V, Účetní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Absolutorium za rozpočtový rok : Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII A - Evropský veřejný ochránce práv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VIII B - Evropský inspektor ochrany údajů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: šestý, sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.14.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.15.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro životní prostředí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.16.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.17.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.18.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.19.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Eurojust (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.20.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská nadace pro odborné vzdělávání (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.21.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.22.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Agentura pro leteckou bezpečnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.23.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.24.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.25.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.26.Platební služby ve vnitřním trhu ***I (hlasování)
  
7.27.Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu * (hlasování)
  
7.28.Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (hlasování)
  
7.29.Rozpočet na rok 2008: roční strategické priority Komise (hlasování)
  
7.30.Absolutorium na rozpočtový rok 2005: Oddíl III - Komise (hlasování)
  
7.31.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl I - Evropský parlament (hlasování)
  
7.32.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl II - Rada (hlasování)
  
7.33.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl VII - Výbor regionů (hlasování)
  
7.34.Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)
  
7.35.Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006–2009 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I – Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody ***I – Státní přístavní inspekce ***I – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ***I (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Námitka nepřípustnosti (homofobie v Evropě)
 14.Multilaterální dohoda o vytvoření evropského vzdušného prostoru - Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru * (rozprava)
 15.Galileo (rozprava)
 16.Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy ***II (rozprava)
 17.Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ***II (rozprava)
 18.Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (257 kb) Prezenční listina (64 kb)       
 
Zápis (242 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (578 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1537 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (182 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (680 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí