Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 3.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 4.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 5.HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (debates)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Kopienas un Malaizijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Eiropola darbinieku pamatalga un pabalsti * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.3.Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.4.Pieprasījums atcelt Vural Öger imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.5.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: IV iedaļa - Eiropas Kopienu Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.6.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: V iedaļa - Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.7.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VI iedaļa - Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.8.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII A iedaļa - Eiropas ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.9.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII B iedaļa - Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.10.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: sestais, septītais, astotais un devītais Eiropas Attīstības fonds (EAF) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.11.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.12.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.13.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.14.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.15.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.16.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.17.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.18.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.19.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.20.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.21.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.22.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.23.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.24.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.25.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.26.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)
  
7.27.Kvotu sistēma kartupeļu cietes ražošanai * (balsošana)
  
7.28.Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti (balsošana)
  
7.29.Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gada budžeta procedūrai (balsošana)
  
7.30.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: III iedaļa - Komisija (balsošana)
  
7.31.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: I iedaļa - Eiropas Parlaments (balsošana)
  
7.32.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: II iedaļa - Padome (balsošana)
  
7.33.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VII iedaļa - Reģionu komiteja (balsošana)
  
7.34.2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)
  
7.35.HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I - Ostas valsts kontrole ***I - Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.Jautājuma nepieņemamība (homofobija Eiropā)
 14.Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu - Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) * (debates)
 15.Galileo (debates)
 16.Kopīgu noteikumu ieviešana civilās aviācijas drošības jomā ***II (debates)
 17.Plūdu riska izvērtēšana un pārvaldība ***II (debates)
 18.Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (246 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)       
 
Protokols (246 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsojumu rezultāti (574 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2349 kb) 
 
Protokols (239 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsojumu rezultāti (174 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (671 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika