Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Absolutoria za rok 2005 (debata)
 5.Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie
  
7.1.Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.15.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.16.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.17.Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.18.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.19.Absolutorium za rok 2005: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.20.Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.21.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.22.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.23.Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.24.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.25.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.26.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  
7.27.System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (głosowanie)
  
7.28.Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (głosowanie)
  
7.29.w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (głosowanie)
  
7.30.Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja (głosowanie)
  
7.31.Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)
  
7.32.Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada (głosowanie)
  
7.33.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)
  
7.34.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)
  
7.35.Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I - Kontrola państwa portu ***I - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Pytanie wstępne (homofobia w Europie)
 14.Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej - Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (debata)
 15.Galileo (debata)
 16.Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (debata)
 17.Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (debata)
 18.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (248 kb) Lista obecności (64 kb)       
 
Protokół (248 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (519 kb) Wyniki głosowań imiennych (2299 kb) 
 
Protokół (244 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (174 kb) Wyniki głosowań imiennych (673 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności