Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 3.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 4.Absolutóriá za rozpočtový rok 2005 (rozprava)
 5.Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006-2009 (rozprava)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Hlasovanie
  
7.1.Dohoda medzi ES a Malajziou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Základné platy a príplatky pre zamestnancov Europolu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Colné kvóty na dovoz trstinového cukru do Bulharska a Rumunska * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Žiadosť o zbavenie imunity pána Vurala Ögera (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Absolutórium 2005: oddiel IV - Súdny dvor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Absolutórium 2005: oddiel V - Dvor audítorov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Absolutórium 2005: oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Absolutórium 2005: oddiel VIII A - Európsky ombudsman (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Absolutórium 2005: oddiel VIII B - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Absolutórium 2005: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Absolutórium 2005: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Absolutórium 2005: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Absolutórium 2005: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.14.Absolutórium 2005: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závisloť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.15.Absolutórium 2005: Európska environmentálna agentúra (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.16.Absolutórium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.17.Absolutórium 2005: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.18.Absolutórium 2005: Európska agentúra pre lieky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.19.Absolutórium 2005: Eurojust (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.20.Absolutórium 2005: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.21.Absolutórium 2005: Európska námorná bezpečnostná agentúra (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.22.Absolutórium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.23.Absolutórium 2005: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.24.Absolutórium 2005: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.25.Absolutórium 2005: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.26.Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  
7.27.Systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu * (hlasovanie)
  
7.28.Dôsledky budúcich rozšírení na efektívnosť kohéznej politiky (hlasovanie)
  
7.29.Výročná politická stratégia Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008 (hlasovanie)
  
7.30.Absolutórium 2005: oddiel III - Komisia (hlasovanie)
  
7.31.Absolutórium 2005: oddiel I - Európsky parlament (hlasovanie)
  
7.32.Absolutórium 2005: oddiel II - Rada (hlasovanie)
  
7.33.Absolutórium 2005: oddiel VII - Výbor regiónov (hlasovanie)
  
7.34.Absolutórium 2005: Európska agentúra pre obnovu (hlasovanie)
  
7.35.Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006-2009 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***I - Vyšetrovanie nehôd v oblasti námornej dopravy ***I - Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave v prípade nehôd ***I - Štátny prístavný dozor ***I - Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí ***I (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Námietka neprípustnosti veci (homofóbia v Európe)
 14.Mnohostranná dohoda o vytvorení spoločného európskeho vzdušného priestoru - Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP) * (rozprava)
 15.Galileo (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***II (rozprava)
 17.Hodnotenie a manažment povodňových rizík ***II (rozprava)
 18.Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (242 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (541 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2332 kb) 
 
Zápisnica (239 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (180 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (668 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia