Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 228kWORD 198k
Tiistai 24. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 4.Vastuuvapaus varainhoitovuoden 2005 osalta (keskustelu)
 5.HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset
  
7.1.EY:n ja Malesian hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöt * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Vural Ögerin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Vastuuvapaus 2005: pääluokka IV, tuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Vastuuvapaus 2005: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.7.Vastuuvapaus 2005: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.8.Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIA, Euroopan oikeusasiamies (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.9.Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIB, Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.10.Vastuuvapaus 2005: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.11.Vastuuvapaus 2005: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.12.Vastuuvapaus 2005: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.13.Vastuuvapaus 2005: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.14.Vastuuvapaus 2005: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.15.Vastuuvapaus 2005: Euroopan ympäristökeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.16.Vastuuvapaus 2005: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.17.Vastuuvapaus 2005: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.18.Vastuuvapaus 2005: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.19.Vastuuvapaus 2005: Eurojust (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.20.Vastuuvapaus 2005: Euroopan koulutussäätiö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.21.Vastuuvapaus 2005: Euroopan meriturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.22.Vastuuvapaus 2005: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.23.Vastuuvapaus 2005: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.24.Vastuuvapaus 2005: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.25.Vastuuvapaus 2005: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.26.Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  
7.27.Perunatärkkelyksen tuotannon kiintiöjärjestelmä * (äänestys)
  
7.28.Tulevien laajentumisten vaikutukset koheesiopolitiikan tehokkuuteen (äänestys)
  
7.29.Talousarvio 2008: komission vuotuinen toimintastrategia (äänestys)
  
7.30.Vastuuvapaus 2005: pääluokka III, komissio (äänestys)
  
7.31.Vastuuvapaus 2005: pääluokka I, Euroopan parlamentti (äänestys)
  
7.32.Vastuuvapaus 2005: pääluokka II, neuvosto (äänestys)
  
7.33.Vastuuvapaus 2005: pääluokka VII, alueiden komitea (äänestys)
  
7.34.Vastuuvapaus 2005: Euroopan jälleenrakennusvirasto (äänestys)
  
7.35.HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***I - Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***I - Merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu onnettomuustapauksissa ***I - Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I - Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset ***I (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (homofobia Euroopassa)
 14.Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi - Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi * (keskustelu)
 15.Galileo (keskustelu)
 16.Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt ***II (keskustelu)
 17.Tulvariskien arviointi ja hallinta ***II (keskustelu)
 18.Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Viimeaikaisten mielenosoitusten tukahduttaminen Venäjällä

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta mielenosoitusten tukahduttamisesta Venäjällä (B6-0172/2007)

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta opposition mielenosoitusten tukahduttamisesta Moskovassa ja Pietarissa 14.-15. huhtikuuta (B6-0175/2007)

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski ja Gintaras Didžiokas UEN-ryhmän puolesta opposition mielenosoituksista Moskovassa ja Pietarissa 14.-15. huhtikuuta (B6-0178/2007)

- Bart Staes, Milan Horáček ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta mielenosoitusten viimeaikaisesta tukahduttamisesta Venäjällä (B6-0179/2007)

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola ja Simon Coveney PPE-DE-ryhmän puolesta mielenosoitusten viimeaikaisesta tukahduttamisesta Venäjällä (B6-0182/2007)

- Vittorio Agnoletto ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta mielenosoitusten viimeaikaisesta tukahduttamisesta Venäjällä (B6-0186/2007).

II.   Toimittaja Alan Johnstonin kidnappaus Gazassa

- Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta Gazassa 12. maaliskuuta 2007 siepatun BBC:n toimittajan Alan Johnstonin tapauksesta (B6-0159/2007)

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta Gazassa siepatun BBC:n toimittajan Alan Johnstonin tapauksesta (B6-0161/2007)

- Elizabeth Lynne, Chris Davies ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Gazassa siepatun BBC:n toimittajan Alan Johnstonin tapauksesta (B6-0174/2007)

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Gazassa siepatun BBC:n toimittajan Alan Johnstonin tapauksesta (B6-0177/2007)

- Margrete Auken, Jill Evans ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta Gazassa siepatun BBC:n toimittajan Alan Johnstonin tapauksesta (B6-0180/2007)

- Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta BBC:n toimittajan Alan Johnstonin sieppauksesta Gazassa (B6-0184/2007).

III.   Ihmisoikeustilanne Filippiineillä

- Pasqualina Napoletano ja Marc Tarabella PSE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä (B6-0160/2007)

- Jules Maaten ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Filippiinien tilanteesta (B6-0173/2007)

- Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä (B6-0176/2007)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien loukkauksista Filippiineillä (B6-0181/2007)

- Thomas Mann, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä (B6-0183/2007)

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä (B6-0185/2007).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


3. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- * Ehdotus neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI-valiokunta

Marie-Hélène Aubert (AGRI-valiokunnan esittelijä) käytti puheenvuoron.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.


4. Vastuuvapaus varainhoitovuoden 2005 osalta (keskustelu)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka III, komissio

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka III – Komissio [SEK(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka I, Euroopan parlamentti

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka I – Euroopan parlamentti [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A6-0094/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka II, neuvosto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka II – Neuvosto [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka IV, yhteisöjen tuomioistuin

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka IV – Tuomioistuin [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka VII, alueiden komitea

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VII – Alueiden komitea [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIII A, Euroopan oikeusasiamies

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VIIIA – Euroopan oikeusasiamies [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIII B, Euroopan tietosuojavaltuutettu

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VIIIB – Euroopan tietosuojavaltuutettu [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Vastuuvapaus 2005: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varanhoitovuonna 2005 [KOM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan jälleenrakennusvirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan ympäristökeskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan lääkevirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Vastuuvapaus 2005: Eurojust

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan koulutussäätiö

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Vastuuvapaus 2005: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Vastuuvapaus 2005: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo esitteli laatimansa mietinnön (A6-0095/2007).

Bart Staes esitteli laatimansa mietinnön (A6-0094/2007).

Daniel Caspary esitteli mietintönsä (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 ja A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre esitteli laatimansa mietinnön (A6-0115/2007).

Edit Herczog esitteli mietintönsä (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 ja A6-0102/2007).

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ralf Walter (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007 ja A6-0115/2007), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 ja A6-0119/2007), Michael Cramer (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007 ja A6-0121/2007), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007 ja A6-0120/2007), Lissy Gröner (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu PPE-DE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Ashley Mote ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.30, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.31, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.32, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.5, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.6, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.7, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.33, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.8, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.9, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.10, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.11, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.12, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.34, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.13, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.14, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.15, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.16, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.17, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.18, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.19, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta .7.20, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.21, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.22, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.23, istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.24 ja istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.25.


5. HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 (keskustelu)

Mietintö: HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Ulla Schmidt (neuvoston puheenjohtaja) ja Markos Kyprianou (komission jäsen).

Puheenvuorot: Zita Gurmai (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonios Trakatellis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Bogusław Rogalski UEN-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Michael Cashman (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt ja Markos Kyprianou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 7.35.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Meksikon entisen presidentin Vicente Foxin.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


7.1. EY:n ja Malesian hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Malesian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0102)


7.2. Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Suomen tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0103)

Richard Corbett käytti puheenvuoron ja ehdotti, että kaikista yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti käsitellyistä mietinnöistä äänestetään yhtenä ryhmänä (työjärjestyksen 131 artikla) (puhemies totesi, että hän ei voi toimia tämän ehdotuksen mukaisesti).


7.3. Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöt * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi puhdistamoiden hankintatarpeita varten markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 Bulgariaan ja Romaniaan tuotavan raa’an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamisesta [KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS, ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0104)


7.4. Vural Ögerin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vural Ögerin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [ 2006/2198(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0105)


7.5. Vastuuvapaus 2005: pääluokka IV, tuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka IV – Tuomioistuin [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0106)


7.6. Vastuuvapaus 2005: pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0107)


7.7. Vastuuvapaus 2005: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0108)


7.8. Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIA, Euroopan oikeusasiamies (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VIIIA – Euroopan oikeusasiamies [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0109)


7.9. Vastuuvapaus 2005: pääluokka VIIIB, Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VIIIB – Euroopan tietosuojavaltuutettu [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0110)


7.10. Vastuuvapaus 2005: kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs Euroopan kehitysrahasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varanhoitovuonna 2005 [KOM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0111)


7.11. Vastuuvapaus 2005: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0112)


7.12. Vastuuvapaus 2005: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0113)


7.13. Vastuuvapaus 2005: Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0114)


7.14. Vastuuvapaus 2005: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0115)


7.15. Vastuuvapaus 2005: Euroopan ympäristökeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0116)


7.16. Vastuuvapaus 2005: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0117)


7.17. Vastuuvapaus 2005: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0118)


7.18. Vastuuvapaus 2005: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0119)


7.19. Vastuuvapaus 2005: Eurojust (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0120)


7.20. Vastuuvapaus 2005: Euroopan koulutussäätiö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0121)


7.21. Vastuuvapaus 2005: Euroopan meriturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0122)


7.22. Vastuuvapaus 2005: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0123)


7.23. Vastuuvapaus 2005: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0124)


7.24. Vastuuvapaus 2005: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0125)


7.25. Vastuuvapaus 2005: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI 1 ja 2 ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0126)


7.26. Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivien 97/7/EY, 2000/12/EY ja 2002/65/EY muuttamisesta [KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0127)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0127)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Jean-Paul Gauzès (esittelijä) esitti tarkistuksen 287 hylkäämistä;

- Pervenche Berès esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään lainsäädäntöpäätöslauselmaan uusi johdanto-osan viite. Tämä suullinen tarkistus hyväksyttiin.


7.27. Perunatärkkelyksen tuotannon kiintiöjärjestelmä * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0128)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0128)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Janusz Wojciechowski (esittelijä) tarkistuksesta 8.


7.28. Tulevien laajentumisten vaikutukset koheesiopolitiikan tehokkuuteen (äänestys)

Mietintö: Tulevien laajentumisten vaikutukset koheesiopolitiikan tehokkuuteen [ 2006/2107(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

käytti puheenvuoron Markus Pieper (esittelijä).

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0129)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Kyriacos Triantaphyllides esitti tarkistukseen 26 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin (näin muutettu tarkistus hylättiin).


7.29. Talousarvio 2008: komission vuotuinen toimintastrategia (äänestys)

Mietintö: Komission vuotuinen toimintastrategia vuoden 2008 talousarviomenettelyä varten
Pääluokka III - komissio [ 2007/2017(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0130)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Kyösti Virrankoski (esittelijä) esitti tarkistukseen 16 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.30. Vastuuvapaus 2005: pääluokka III, komissio (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka III – Komissio [SEK(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0131)

Täten myös tilit päätettiin (ks. työjärjestyksen V liitteen 5 artiklan 1 kohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0131)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Salvador Garriga Polledo (esittelijä) esitti 37 ja 108 kohtiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


7.31. Vastuuvapaus 2005: pääluokka I, Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka I – Euroopan parlamentti [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A6-0094/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0132)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0132)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Edith Mastenbroek tarkistuksesta 7;

- Daniel Caspary äänestyksen kulusta.


7.32. Vastuuvapaus 2005: pääluokka II, neuvosto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka II – Neuvosto [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0133)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0133)

Herbert Bösch (CONT-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron ja pahoitteli, että neuvosto ei ollut läsnä keskustelun aikana (puhemies pani huomautuksen merkille).


7.33. Vastuuvapaus 2005: pääluokka VII, alueiden komitea (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005,
pääluokka VII – Alueiden komitea [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0134)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0134)


7.34. Vastuuvapaus 2005: Euroopan jälleenrakennusvirasto (äänestys)

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0135)

Täten myös tilit päätettiin (ks. työjärjestyksen V liitteen 5 artiklan 1 kohta).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0135)


7.35. HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 (äänestys)

Mietintö: HIV:n/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0136)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Janusz Wojciechowski - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Mietintö: Markus Pieper - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská ja Albert Deß

Mietintö: Kyösti Virrankoski - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Mietintö: Salvador Garriga Polledo - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Mietintö: Bart Staes - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Mietintö: Daniel Caspary - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Mietintö: Georgs Andrejevs - A6-0091/2007: Marcin Libicki ja Danutė Budreikaitė


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Derek Roland Clark ilmoitti, että vaikka hän oli äänestänyt tyhjää Bart Staesin mietintöön A6-0094/2007 sisältyvän päätöslauselmaesityksen 75 kohdasta toimitetussa äänestyksessä, hän ei ollut halunnut äänestää lainkaan kyseisestä kohdasta.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***I - Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***I - Merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu onnettomuustapauksissa ***I - Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I - Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksissa [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Puheenvuorot: Karin Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja).

Dirk Sterckx esitteli laatimansa mietinnön (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček esitteli laatimansa mietinnön (A6-0079/2007).

Paolo Costa esitteli laatimansa mietinnön (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto esitteli laatimansa mietinnön (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual esitteli laatimansa mietinnön (A6-0070/2007).

Puheenvuorot: Willi Piecyk (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Piia-Noora Kauppi (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Ioannis Kasoulides PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Emanuel Jardim Fernandes PSE-ryhmän puolesta, Josu Ortuondo Larrea ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Jacky Henin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ian Hudghton Verts/ALE-ryhmän puolesta, Graham Booth IND/DEM-ryhmän puolesta, Fernand Le Rachinel ITS-ryhmän puolesta, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary ja Stanisław Jałowiecki.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.3, istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.4, istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.5, istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.6 ja istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.7.


(Istunto keskeytettiin klo 17.40 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

12. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0017/2007).

Ensimmäinen osa

Kysymys 42 (Alain Hutchinson): VW:n Vorstin tehtaan työntekijöiden kiristäminen - käänteiset toiminnan siirrot.

Vladimír Špidla (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 43 (Ignasi Guardans Cambó): Mielivaltaisuuden uhka ja ristiriidat uusien ilmailun turvaamista koskevien toimenpiteiden soveltamisessa.

László Kovács (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 44 (Jacek Protasiewicz): Valtiontukea koskevien sääntöjen soveltaminen vammaisten työllistämisen tukemiseen.

László Kovács vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jacek Protasiewicz.

Toinen osa

Kysymys 45 (Martin Dimitrov): Direktiivin 92/84/ETY muuttaminen alkoholijuomien vähimmäisvalmisteverojen nostamiseksi.

László Kovács vastasi kysymykseen.

Proinsias De Rossa käytti puheenvuoron kysymyksestä 46 (puhemies vastasi hänelle, että kysymys 46 oli peruutettu).

László Kovács vastasi lisäkysymyksiin, joita Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė ja Proinsias De Rossa esittivät kysymyksestä 45.

Carl Schlyter käytti puheenvuoron.

Kysymys 47 (Gianluca Susta): Eurooppa-koulujen oppilasvalinta.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Lapo Pistelli (laatijan sijainen), Richard Seeber ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 48 (Proinsias De Rossa): Eurydice-verkon uudelleenjärjestely.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Proinsias De Rossa.

Kysymys 49 (Leopold Józef Rutowicz): EU:n varainhoito.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Leopold Józef Rutowicz ja Paul Rübig.

Kysymys 50: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Kysymys 51 (Claude Moraes): Euroopan aluekehitysrahasto.

Danuta Hübner (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Paul Rübig.

Kysymys 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Saarialueita koskeva aluepolitiikka.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Georgios Papastamkos.

Kysymys 53 (Glenis Willmott): EU-rahoituksesta valistaminen alueilla.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Glenis Willmott.

Kysymys 54 (Lambert van Nistelrooij): Alankomaiden Antillien asema ja rakennerahastot.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Lambert van Nistelrooij.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


13. Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (homofobia Euroopassa)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa UEN-ryhmältä työjärjestyksen 167 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoituksen aikomuksesta esittää neuvoston ja komission homofobiaa Euroopassa koskevista julkilausumista huomenna iltapäivällä käytävän keskustelun alussa, että kyseistä asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Tästä esityksestä äänestetään välittömästi sen esittämisen jälkeen.


(Istunto keskeytettiin klo 19.35 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

14. Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi - Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi * (keskustelu)

Komission julkilausuma: Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan, Euroopan yhteisön, Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Serbia ja Montenegron, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä [KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Eva Lichtenberger esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui PSE-ryhmän puolesta, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Claude Martinez ITS-ryhmän puolesta, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.11.


15. Galileo (keskustelu)

Komission julkilausuma: Galileo

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Etelka Barsi-Pataky PPE-DE-ryhmän puolesta, Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Józef Pinior ja Jacques Barrot.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Angelika Niebler ITRE-valiokunnan puolesta Galileo-ohjelman toimilupasopimusta koskevista neuvotteluista (B6-0155/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.8.


16. Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Philip Bradbourn, joka pahoitteli ensin sitä, että tätä asiaa käsitellään yöistunnossa, minkä jälkeen hän käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui PSE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 7.3.


17. Tulvariskien arviointi ja hallinta ***II (keskustelu)

Suositus: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anja Weisgerber PPE-DE-ryhmän puolesta, Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta, Vittorio Prodi ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 9.1.


18. Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia (keskustelu)

Mietintö: Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia [ 2006/2210(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard esitteli laatimansa mietinnön.

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Gyula Hegyi PSE-ryhmän puolesta, Mojca Drčar Murko ALDE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.12.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 387.009/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö