Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 252k
2007. április 24., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 3.Határozat sürgősségi eljárásról
 4.A 2005. évi általános költségvetéssel kapcsolatos mentesítések (vita)
 5.A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (vita)
 6.Köszöntés
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az EK és Malajzia közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.4.Vural Öger úr parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.5.Mentesítés, 2005: IV: szakasz, Európai Bíróság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.6.Mentesítés, 2005: V. szakasz, Számvevőszék (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.7.Mentesítés, 2005: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.8.2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.9.2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.10.2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.11.2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.12.2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.13.2005. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.14.2005. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.15.2005. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.16.2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.17.2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.18.2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszer Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.19.2005. évi mentesítés: Eurojust (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.20.2005. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.21.2005. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.22.2005. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.23.2005. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.24.2005. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.25.2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.26.Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I (szavazás)
  
7.27.Kvótarendszer a burgonyakeményítő gyártására * (szavazás)
  
7.28.A jövőbeli bővítések következményei a kohéziós politika hatékonyságára nézve (szavazás)
  
7.29.2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája (szavazás)
  
7.30.Mentesítés, 2005: III. szakasz, Bizottság (szavazás)
  
7.31.Mentesítés, 2005: I. szakasz, Európai Parlament (szavazás)
  
7.32.Mentesítés, 2005: II. szakasz, Tanács (szavazás)
  
7.33.Mentesítés, 2005: VII. szakasz, Régiók Bizottsága (szavazás)
  
7.34.2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)
  
7.35.A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I - A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I - A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I - Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (vita)
 12.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 13.Előzetes kérdés (homofóbia Európában)
 14.Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról - Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (vita)
 15.Galileo (vita)
 16.Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (vita)
 17.Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (vita)
 18.Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (vita)
 19.A következő ülés napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A nemrég történt oroszországi tüntetések leverése.

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az oroszországi tüntetések szétveréséről (B6-0172/2007);

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az április 14-15-én Moszkvában és Szentpétervárott tartott tüntetések szétveréséről (B6-0175/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski és Gintaras Didžiokas, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az április 14-15-én Moszkvában és Szentpétervárott tartott ellenzéki tüntetésekről (B6-0178/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közelmúltban Oroszországban tartott tüntetések szétveréséről (B6-0179/2007);

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola és Simon Coveney, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a közelmúltban Oroszországban tartott tüntetések szétverésérő (B6-0182/2007);

- Vittorio Agnoletto és André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közelmúltban Oroszországban tartott tüntetések szétveréséről (B6-0186/2007).

II.   Alan Johnston újságíró gázai elrablása

- Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Alan Johnstonnak, a BBC újságírójának Gázában 2007. március 12-én történt elrablásáról (B6-0159/2007);

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alan Johnstonról, a BBC Gázában elrabolt újságírójáról (B6-0161/2007);

- Elizabeth Lynne, Chris Davies és Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alan Johnstonról, a BBC Gázában elrabolt újságírójáról (B6-0174/2007);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini és André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alan Johnstonról, a BBC Gázában elrabolt újságírójáról (B6-0177/2007);

- Margrete Auken, Jill Evans és Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alan Johnstonról, a BBC Gázában elrabolt újságírójáról (B6-0180/2007);

- Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alan Johnston újságíró gázai elrablásáról (B6-0184/2007);

III.   Az emberi jogok helyzete a Fülöp-szigeteken

- Pasqualina Napoletano és Marc Tarabella, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Fülöp-szigeteken (B6-0160/2007);

- Jules Maaten és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a fülöp-szigeteki helyzetről (B6-0173/2007);

- Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Fülöp-szigeteken (B6-0176/2007);

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről a Fülöp-szigeteken (B6-0181/2007);

- Thomas Mann, Bernd Posselt és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Fülöp-szigeteken (B6-0183/2007);

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Fülöp-szigeteken (B6-0185/2007).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Határozat sürgősségi eljárásról

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

- * A biológiai termelésre és a biológiai termékek címkézésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI bizottság

Felszólal: Marie-Hélène Aubert (az AGRI bizottság véleményének előadója).

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet elutasították.


4. A 2005. évi általános költségvetéssel kapcsolatos mentesítések (vita)

Mentesítés, 2005: III. szakasz, Bizottság

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
III. szakasz, Bizottság [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Mentesítés, 2005: I. szakasz, Európai Parlament

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
I. szakasz, Európai Parlament [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A6-0094/2007)

Mentesítés, 2005: II. szakasz, Tanács

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
II. szakasz, Tanács [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Mentesítés, 2005: IV: szakasz, Európai Bíróság

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
IV. szakasz, Európai Bíróság [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Mentesítés, 2005: V. szakasz, Számvevőszék

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
V. szakasz, Számvevőszék [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Mentesítés, 2005: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Mentesítés, 2005: VII. szakasz, Régiók Bizottsága

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VII. szakasz, Régiók Bizottsága [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés - VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap

Jelentés, amelynek tárgya a 2005. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0097/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0098/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0116/2007)

2005. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

Jelentés, amelynek tárgya a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0118/2007)

2005. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

Jelentés, amelynek tárgya a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0100/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0103/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0105/2007)

2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0101/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszer Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Gyógyszer Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0099/2007)

2005. évi mentesítés: Eurojust

Jelentés, amelynek tárgya az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0120/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Képzési Alapítvány 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0113/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0114/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0121/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0112/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0119/2007)

2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo előterjeszti a jelentést (A6-0095/2007).

Bart Staes előterjeszti a jelentést (A6-0094/2007).

Daniel Caspary előterjeszti a jelentéseket (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 és A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre előterjeszti a jelentést (A6-0115/2007).

Edit Herczog előterjeszti a jelentéseket (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 és A6-0102/2007).

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ralf Walter (a DEVE bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007 és A6-0115/2007), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 és A6-0119/2007), Michael Cramer (a TRAN bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007 és A6-0121/2007), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (a LIBE bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007 és A6-0120/2007), Lissy Gröner (a FEMM bizottság véleményének előadója) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas és Bart Staes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.30. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.31. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.32. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.5. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.6. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.7. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.33. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.8. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.9. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.10. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.11. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.12. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.34. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.13. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.14. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.15. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.16. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.17. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.18. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.19. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv .7.20. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.21. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.22. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.23. pont, 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.24. pont és 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.25. pont.


5. A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (vita)

Jelentés a HIV/AIDS elleni küzdelemről az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 [2006/2232(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Ulla Schmidt (a Tanács soros elnöke) és Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Zita Gurmai (a FEMM bizottság véleményének előadója), Antonios Trakatellis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bogusław Rogalski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Michael Cashman (a LIBE bizottság véleményének előadója), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.24-i jegyzőkönyv 7.35. pont .

(Az ülést 11.50 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Vicente Fox volt mexikói elnököt.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


7.1. Az EK és Malajzia közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Malajzia kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről [COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0102)


7.2. Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Finn Köztársaság kezdeményezése tanácsi határozat elfogadására az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0103)

Felszólal: Richard Corbett, aki tömbszavazást javasol az egyszerűsített eljárás alá tartozó valamennyi jelentésre (az eljárási szabályzat 131. cikke) (az elnök kijelenti, hogy nem ad helyt a javaslatnak).


7.3. Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a finomítóüzemeknek a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS , és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0104)


7.4. Vural Öger úr parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya Vural Öger parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése [2006/2198(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0105)


7.5. Mentesítés, 2005: IV: szakasz, Európai Bíróság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
IV. szakasz, Európai Bíróság [C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0106)


7.6. Mentesítés, 2005: V. szakasz, Számvevőszék (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
V. szakasz, Számvevőszék [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0107)


7.7. Mentesítés, 2005: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0108)


7.8. 2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0109)


7.9. 2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés - VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0110)


7.10. 2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a 2005. pénzügyi évre szóló hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0111)


7.11. 2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0112)


7.12. 2005. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0113)


7.13. 2005. évi mentesítés: a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0114)


7.14. 2005. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0115)


7.15. 2005. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0116)


7.16. 2005. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0117)


7.17. 2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0118)


7.18. 2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszer Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Gyógyszer Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0119)


7.19. 2005. évi mentesítés: Eurojust (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0120)


7.20. 2005. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Képzési Alapítvány 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0121)


7.21. 2005. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0122)


7.22. 2005. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0123)


7.23. 2005. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0124)


7.24. 2005. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0125)


7.25. 2005. évi mentesítés: Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Hálózati és Információs Biztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

1. és 2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT és ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0126)


7.26. Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0127)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0127)

Felszólalások a szavazásról:

- Jean-Paul Gauzès (előadó) javasolja a 287. módosítás elutasítását;

- Pervenche Berès szóbeli módosító javaslatot tesz egy új bevezető hivatkozás betoldásáról a jogalkotási állásfoglalásba, amelyet elfogadnak.


7.27. Kvótarendszer a burgonyakeményítő gyártására * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet módosításáról [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság. Előadó: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0128)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0128)

Felszólalások a szavazásról:

Janusz Wojciechowski (előadó), a 8. módosításról.


7.28. A jövőbeli bővítések következményei a kohéziós politika hatékonyságára nézve (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a jövőbeli bővítések következményei a kohéziós politika hatékonyságára nézve [ 2006/2107(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felszólal: Markus Pieper (előadó).

Elfogadva (P6_TA(2007)0129)

Felszólalások a szavazásról:

- Kyriacos Triantaphyllides szóbeli módosító javaslatot tesz a 26. módosításhoz, amelyet elfogadnak (az így módosított módosítást elutasítják).


7.29. 2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a 2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája [ 2007/2017(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0130)

Felszólalások a szavazásról:

- Kyösti Virrankoski (előadó) szóbeli módosító javaslatot tesz a 16. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


7.30. Mentesítés, 2005: III. szakasz, Bizottság (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
III. szakasz, Bizottság [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0131)

Az elszámolás lezárását tehát jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0131)

Felszólalások a szavazásról:

Salvador Garriga Polledo (előadó) szóbeli módosító javaslatokat tesz a (37) és a (108) bekezdésekhez, amelyeket elfogadnak.


7.31. Mentesítés, 2005: I. szakasz, Európai Parlament (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
I. szakasz, Európai Parlament [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A6-0094/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0132)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0132)

Felszólalások a szavazásról:

- Edith Mastenbroek a 7. módosításról;

- Daniel Caspary a szavazás lefolytatásáról.


7.32. Mentesítés, 2005: II. szakasz, Tanács (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
II. szakasz, Tanács [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0133)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0133)

Felszólal: Herbert Bösch (a BUDG bizottság elnöke), aki nehezményezi, hogy a Tanács nem volt jelen a vita alatt (az elnök ezt tudomásul veszi).


7.33. Mentesítés, 2005: VII. szakasz, Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés:
VII. szakasz, Régiók Bizottsága [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0134)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0134)


7.34. 2005. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0135)

Az elszámolás lezárását tehát jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0135)


7.35. A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0136)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Janusz Wojciechowski-jelentés - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Markus Pieper-jelentés - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská és Albert Deß

Kyösti Virrankoski-jelentés - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Salvador Garriga Polledo-jelentés - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Bart Staes-jelentés - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Daniel Caspary-jelentés - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Georgs Andrejevs-jelentés - A6-0091/2007: Marcin Libicki és Danutė Budreikaitė


9. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek és a szavazási szándékoknak a listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Derek Roland Clark közli, hogy jóllehet leadott egy tartózkodási szavazatot, mégsem szeretne szavazni a Bart Staes-jelentésben (A6-0094/2007) szereplő állásfoglalási indítvány (75) bekezdéséről.


(A 13.20 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


11. A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I - A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I - A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I - Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (átdolgozott változat) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Felszólal: Karin Roth (a Tanács soros elnöke) és Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Dirk Sterckx előterjeszti a jelentést (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček előterjeszti a jelentést (A6-0079/2007).

Paolo Costa előterjeszti a jelentést (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto előterjeszti a jelentést (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual előterjeszti a jelentést (A6-0070/2007).

Felszólal: Willi Piecyk (a PECH bizottság véleményének előadója), Piia-Noora Kauppi (a JURI bizottság véleményének előadója) és Ioannis Kasoulides, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Emanuel Jardim Fernandes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Josu Ortuondo Larrea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jacky Henin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Graham Booth, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary és Stanisław Jałowiecki.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.3. pont , 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.4. pont , 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.5. pont , 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.6. pont és 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.7. pont .


(Az ülést 17.40 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

12. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0017/2007).

Első rész

42. kérdés (Alain Hutchinson): A „VW Forest” dolgozóinak megzsarolása - fordított irányú áttelepítések.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

43. kérdés (Ignasi Guardans Cambó): Az önkényesség és az ellentmondásosság kockázatai az új légiközlekedés-biztonsági intézkedések alkalmazásában.

László Kovács (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

44. kérdés (Jacek Protasiewicz): Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának bátorítása céljával nyújtott támogatások keretében.

László Kovács válaszol a kérdésre, illetve Jacek Protasiewicz kiegészítő kérdésére.

Második rész

45. kérdés (Martin Dimitrov): A 92/84/EGK irányelv módosítása a szeszes italokra kivetett jövedéki adó minimummértékének emelése céljából.

László Kovács válaszol a kérdésre.

Felszólal: Proinsias De Rossa a 46. kérdésről (az elnök felvilágosítja, hogy a 46. kérdést visszavonták).

László Kovács válaszol Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė és Proinsias De Rossa 45. kérdéshez fűzött kiegészítő kérdéseire.

Felszólal: Carl Schlyter.

47. kérdés (Gianluca Susta): Európai iskola – beiratkozások.

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Lapo Pistelli (a szerző helyettese), Richard Seeber és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

48. kérdés (Proinsias De Rossa): Az Eurydice átszervezése.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Proinsias De Rossa kiegészítő kérdésére.

49. kérdés (Leopold Józef Rutowicz): A közösségi alapok gazdálkodási terve.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Leopold Józef Rutowicz és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

A 50. kérdésre írásban válaszolnak majd.

51. kérdés (Claude Moraes): Európai Regionális Fejlesztési Alap.

Danuta Hübner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

52. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionális politika a lakott szigetekre vonatkozóan.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou és Georgios Papastamkos kiegészítő kérdéseire.

53. kérdés (Glenis Willmott): A közösségi alapok előmozdítása a régiókban.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Glenis Willmott kiegészítő kérdésére.

54. kérdés (Lambert van Nistelrooij): A holland Antillák státusza és a strukturális alapok.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Lambert van Nistelrooij kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


13. Előzetes kérdés (homofóbia Európában)

Az elnök bejelenti, hogy az UEN képviselőcsoport az eljárási szabályzat 167. cikke (1) bekezdésének megfelelően írásban értesítette, hogy az Európában tapasztalható homofóbiáról szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatok vitájának kezdetén előzetes kérdést kíván feltenni, amelyet a holnap délutáni napirendre vettek fel.

Erről az indítványról közvetlenül az előterjesztése után szavaznak majd.


(A 19.35 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

14. Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról - Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Eva Lichtenberger előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.11. pont .


15. Galileo (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Galileo

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Etelka Barsi-Pataky, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Norbert Glante, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Józef Pinior és Jacques Barrot.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Angelika Niebler, az ITRE bizottság nevében, a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról (B6-0155/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv 8.8. pont .


16. Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács által elfogadott közös álláspont a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Philip Bradbourn, először panaszt emelve azért, mert ezt a pontot az éjszakai ülésen tárgyalják, ezután pedig a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


17. Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (vita)

Ajánlás, amelynek tárgya a Tanács által elfogadott közös álláspont az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anja Weisgerber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Vittorio Prodi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland és Stavros Dimas

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 9.1. pont .


18. Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (vita)

Jelentés, amelynek tárgya tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról [ 2006/2210(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Avril Doyle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gyula Hegyi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Mojca Drčar Murko, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi és Stavros Dimas

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.12. pont .


19. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 387.009/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat