Indeks 
Protokół
PDF 244kWORD 248k
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Absolutoria za rok 2005 (debata)
 5.Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie
  
7.1.Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.15.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.16.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.17.Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.18.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.19.Absolutorium za rok 2005: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.20.Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.21.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.22.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.23.Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.24.Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.25.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.26.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  
7.27.System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (głosowanie)
  
7.28.Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (głosowanie)
  
7.29.w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (głosowanie)
  
7.30.Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja (głosowanie)
  
7.31.Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)
  
7.32.Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada (głosowanie)
  
7.33.Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)
  
7.34.Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)
  
7.35.Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I - Kontrola państwa portu ***I - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Pytanie wstępne (homofobia w Europie)
 14.Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej - Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (debata)
 15.Galileo (debata)
 16.Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (debata)
 17.Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (debata)
 18.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie stłumienia manifestacji w Rosji (B6-0172/2007);

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie stłumienia manifestacji opozycji w dniach 14-15 kwietnia w Moskwie i Petersburgu (B6-0175/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski i Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN, w sprawie manifestacji opozycji w dniach 14-15 kwietnia w Moskwie i Petersburgu (B6-0178/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niedawnego stłumienia manifestacji w Rosji (B6-0179/2007);

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie niedawnego stłumienia manifestacji w Rosji (B6-0182/2007);

- Vittorio Agnoletto i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niedawnego stłumienia manifestacji w Rosji (B6-0186/2007).

II.   Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

- Brian Crowley w imieniu grupy UEN, w sprawie przypadku dziennikarza BBC Alana Johnstona, porwanego w Gazie 12 marca 2007 r. (B6-0159/2007);

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie porwanego w Gazie dziennikarza BBC Alana Johnstona (B6-0161/2007);

- Elizabeth Lynne, Chris Davies i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, w sprawie porwanego w Gazie dziennikarza BBC Alana Johnstona (B6-0174/2007);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie porwanego w Gazie dziennikarza BBC Alana Johnstona (B6-0177/2007);

- Margrete Auken, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie porwanego w Gazie dziennikarza BBC Alana Johnstona (B6-0180/2007);

- Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie porwania w Gazie dziennikarza Alana Johnstona (B6-0184/2007);

III.   Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

- Pasqualina Napoletano i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach (B6-0160/2007);

- Jules Maaten i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0173/2007);

- Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach (B6-0176/2007);

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka na Filipinach (B6-0181/2007);

- Thomas Mann, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach (B6-0183/2007);

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach (B6-0185/2007).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- * Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - komisja AGRI

Głos zabrał Marie-Hélène Aubert (sprawozdawczyni komisji AGRI).

Wniosek o tryb pilny został odrzucony.


4. Absolutoria za rok 2005 (debata)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja III, Komisja [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja I, Parlament Europejski [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0094/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja II, Rada [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (KES)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (KR)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja VII, Komitet Regionów [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Absolutorium za rok 2005: Eurojust

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo przedstawił sprawozdanie (A6-0095/2007).

Bart Staes przedstawił sprawozdanie (A6-0094/2007).

Daniel Caspary przedstawił sprawozdania (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 i A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre przedstawił sprawozdanie (A6-0115/2007).

Edit Herczog przedstawił sprawozdanie (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 i A6-0102/2007).

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ralf Walter (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE) (A6-0095/2007 i A6-0115/2007), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 i A6-0119/2007), Michael Cramer (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN) (A6-0095/2007 i A6-0121/2007), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE) (A6-0095/2007 i A6-0120/2007), Lissy Gröner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu w imieniu grupy PPE-DE, Dan Jørgensen w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Ashley Mote w imieniu grupy ITS, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.30 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.31 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.32 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.5 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.6 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.7 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.33 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.8 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.9 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.10 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.11 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.12 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.34 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.13 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.14 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.15 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.16 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.17 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.18 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.19 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt .7.20 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.21 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.22 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.23 protokołu z dnia 24.04.2007, pkt 7.24 protokołu z dnia 24.04.2007 i pkt 7.25 protokołu z dnia 24.04.2007.


5. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (debata)

Sprawozdanie w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulla Schmidt (urzędująca przewodnicząca Rady) i Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: Zita Gurmai (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Antonios Trakatellis w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Bogusław Rogalski w imieniu grupy UEN, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Michael Cashman (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.35 protokołu z dnia 24.04.2007.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12:00.)


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał byłego prezydenta Meksyku Vicente Foxa, który zajął miejsce na trybunie honorowej.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


7.1. Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych [COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0102)


7.2. Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Finlandii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0103)

Głos zabrał Richard Corbett proponując głosowanie łączne nad wszystkimi zaproponowanymi sprawozdaniami w związku z procedurą uproszczoną (art. 131 Regulaminu). (Przewodniczący oświadczył, że nie może uwzględnić tego wniosku).


7.3. Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA, i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0104)


7.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Vurala Ögera [ 2006/2198(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0105)


7.5. Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0106)


7.6. Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0107)


7.7. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0108)


7.8. Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0109)


7.9. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0110)


7.10. Absolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0111)


7.11. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT DECYZJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0112)


7.12. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0113)


7.13. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0114)


7.14. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0115)


7.15. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0116)


7.16. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0117)


7.17. Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0118)


7.18. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Leków (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0119)


7.19. Absolutorium za rok 2005: Eurojust (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0120)


7.20. Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskej Fundacji Kształcenia za rok 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0121)


7.21. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0122)


7.22. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0123)


7.23. Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0124)


7.24. Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 24)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0125)


7.25. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 25)

PROPOSITIONS DE DÉCISION 1 et 2 i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0126)


7.26. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0127)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0127)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca) zaproponował odrzucenie poprawki 287;

- Pervenche Berès zaproponowała poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego odniesienia do rezolucji legislacyjnej, która została przyjęta.


7.27. System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0128)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0128)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

Janusz Wojciechowski (sprawozdawca) na temat poprawki 8.


7.28. Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutków dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności [ 2006/2107(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Markus Pieper (sprawozdawca).

Przyjęto (P6_TA(2007)0129)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Kyriacos Triantaphyllides zaproponował poprawkę ustną do poprawki 26, która została przyjęta (tak zmieniona poprawka została odrzucona).


7.29. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji dotyczącej procedury budżetowej na rok 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji na rok 2008

Sekcja III- Komisja [ 2007/2017(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 29)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0130)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Kyösti Virrankoski (sprawozdawca) zaproponował poprawkę ustną do poprawki16, która została przyjęta.


7.30. Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja III, Komisja [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 30)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0131)

Zamknięcie ksiąg zostało tym samym przyjęte (patrz. załącznik V, artykuł 5, ustęp 1, Regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0131)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

Salvador Garriga Polledo (sprawozdawca) zaproponował poprawki ustne do ustępów 37 i 108, które zostały przyjęte.


7.31. Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja I, Parlament Europejski [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0094/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 31)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0132)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0132)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Edith Mastenbroek w sprawie poprawki 7;

- Daniel Caspary w sprawie przebiegu głosowania.


7.32. Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005:
Sekcja II, Rada [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 32)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0133)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0133)

Głos zabrał Herbert Bösch (przewodniczący komisji CONT), aby wyrazić ubolewanie z powodu nieobecności przedstawicieli Rady podczas debaty (Przewodniczący uwzględnił tę uwagę).


7.33. Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005:
Sekcja VII, Komitet Regionów [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 33)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0134)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0134)


7.34. Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budetowy 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 34)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0135)

Zamknięcie ksiąg zostało tym samym przyjęte (patrz. załącznik V, artykuł 5, ustęp 1, Regulaminu).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0135)


7.35. Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 35)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0136)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Janusz Wojciechowski - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Sprawozdanie Markus Pieper - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská i Albert Deß

Sprawozdanie Kyösti Virrankoski - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Sprawozdanie Salvador Garriga Polledo - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Bart Staes - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Sprawozdanie Daniel Caspary - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Georgs Andrejevs - A6-0091/2007: Marcin Libicki i Danutė Budreikaitė


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Derek Roland Clark poinformował, że pomimo iż powstrzymał się od głosu, nie chciał głosować nad ust. 75 wniosku rezolucji zawartym w sprawozdaniu Bart Staes - A6-0094/2007.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:20 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I - Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I - Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I - Kontrola państwa portu ***I - Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (wersja znowelizowana) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Głos zabrali: Karin Roth (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Dirk Sterckx przedstawił sprawozdanie (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček przedstawił sprawozdanie (A6-0079/2007).

Paolo Costa przedstawił sprawozdanie (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto przedstawiła sprawozdanie (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual przedstawił sprawozdanie (A6-0070/2007).

Głos zabrali: Willi Piecyk (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Piia-Noora Kauppi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) i Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Emanuel Jardim Fernandes w imieniu grupy PSE, Josu Ortuondo Larrea w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Jacky Henin w imieniu grupy GUE/NGL, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, Fernand Le Rachinel w imieniu grupy ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary i Stanisław Jałowiecki.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.4 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.5 protokołu z dnia 25.04.2007, pkt 11.6 protokołu z dnia 25.04.2007 i pkt 11.7 protokołu z dnia 25.04.2007.


(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17:40 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0017/2007).

Część pierwsza

Pytanie 42 (Alain Hutchinson): Zaszantażowanie robotników z fabryki VW w Forest- delokalizacje odwrócone.

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 43 (Ignasi Guardans Cambó): bezprawia i sprzeczności w stosowaniu nowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.

László Kovács (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 44 (Jacek Protasiewicz): Stosowanie zasad pomocy publicznej w obszarze wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

László Kovács udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jacek Protasiewicz.

Część druga

Pytanie 45 (Martin Dimitrov): Zmiana dyrektywy 92/84/EWG zmierzającej do podniesienia minimalnych stawek akcyzy na napoje alkoholowe.

László Kovács udzielił odpowiedzi na pytanie.

Głos zabrał Proinsias De Rossa w sprawie pytania 46 (Przewodniczący odpowiedział mu, że pytanie 46 zostało wycofane).

László Kovácsodpowiedział na pytania uzupełniające do pytania 45 zadane przez Martina Dimitrova, John Purvis, Danutė Budreikaitė i Proinsias De Rossa.

Głos zabrał Carl Schlyter.

Pytanie 47 (Gianluca Susta): Szkoła Europejska- zapisy

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Lapo Pistelli (zastępca autora), Richard Seeber i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 48 (Proinsias De Rossa): Restrukturyzacja Eurydice

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Proinsias De Rossa.

Pytanie 49 (Leopold Józef Rutowicz): Plan zagospodarowania majątku UE.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Leopold Józef Rutowicz i Paul Rübig.

Pytanie 50 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 51 (Claude Moraes): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Danuta Hübner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Paul Rübig.

Pytanie 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Danuta Hübner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Georgios Papastamkos.

Pytanie 53 (Glenis Willmott): Promowanie funduszy wspólnotowych w regionach.

Danuta Hübner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Glenis Willmott.

Pytanie 54 (Lambert van Nistelrooij):

Danuta Hübner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Lambert van Nistelrooij.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


13. Pytanie wstępne (homofobia w Europie)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał zgodnie z art. 167, ust.1 Regulaminu informację od grupy UEN o zamiarze skierowania pytania wstępnego na rozpoczęcie debaty w sprawie deklaracji Rady i Komisji na temat homofobii w Europie, wpisanych w porządek obrad w dniu jutrzejszym po południu.

Głosownie nad tym wnioskiem będzie miało miejsce niezwłocznie po jego przedstawieniu.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:35 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

14. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej - Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (debata)

Oświadczenie Komisji: Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Eva Lichtenberger przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Claude Martinez w imieniu grupy ITS, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 25.04.2007.


15. Galileo (debata)

Oświadczenie Komisji: Galileo

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Etelka Barsi-Pataky w imieniu grupy PPE-DE, Norbert Glante w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, David Hammerstein w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Józef Pinior i Jacques Barrot.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Angelika Niebler, w imieniu komisji ITRE, w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo (B6-0155/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 26.04.2007.


16. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Philip Bradbourn, wyrażając najpierw ubolewanie z powodu wpisania tego punktu obrad na posiedzenie w późnych godzinach wieczornych, a następnie w imieniu grupy politycznej PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 25.04.2007.


17. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (debata)

Zalecenie dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Anja Weisgerber w imieniu grupy PPE-DE, Edite Estrela w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland i Stavros Dimas

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 25.04.2007.


18. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych [2006/2210(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Mojca Drčar Murko w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Irena Belohorská niezrzeszona, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi i Stavros Dimas

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 25.04.2007.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 387.009/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:45.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności