Kazalo 
Zapisnik
PDF 228kWORD 239k
Torek, 24. april 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 3.Sklep o nujnem postopku
 4.Razrešnice za proračunsko leto 2005 (razprava)
 5.Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 (razprava)
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sporazum med ES in Malezijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Osnovne plače in dodatki osebja Europola * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Tarifne kvote za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Vurale Ögerja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Razrešnica 2005: Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Razrešnica 2005: Oddelek V, Računsko sodišče (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Razrešnica 2005: Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Razrešnica 2005: Oddelek VIII A – Evropski varuh človekovih pravic (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Razrešnica 2005: Oddelek VIII B, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Razrešnica 2005: šesti, sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Razrešnica 2005: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Razrešnica 2005: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.14.Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.15.Razrešnica 2005: Evropska agencija za okolje (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.16.Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.17.Razrešnica 2005: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.18.Razrešnica 2005: Evropska agencija za zdravila (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.19.Razrešnica 2005: Eurojust (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.20.Razrešnica 2005: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.21.Razrešnica 2005: Evropska agencija za pomorsko varnost (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.22.Razrešnica 2005: Agencija za varnost v letalstvu (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.23.Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost hrane (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.24.Razrešnica 2005: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.25.Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.26.Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  
7.27.Sistem kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba * (glasovanje)
  
7.28.Posledice prihodnjih širitev za učinkovitost kohezijske politike (glasovanje)
  
7.29.Letna politična strategija Komisije za leto 2008 (glasovanje)
  
7.30.Razrešnica 2005: Oddelek III, Komisija (glasovanje)
  
7.31.Razrešnica 2005: Oddelek I, Evropski parlament (glasovanje)
  
7.32.Razrešnica 2005: Oddelek II, Svet (glasovanje)
  
7.33.Razrešnica 2005: Oddelek VII, Odbor regij (glasovanje)
  
7.34.Razrešnica 2005: Evropska agencija za obnovo (glasovanje)
  
7.35.Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I - Preiskave nesreč ***I - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I - Pomorska inšpekcija ***I - Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve (homofobija v Evropi)
 14.Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora - Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) * (razprava)
 15.Galileo (razprava)
 16.Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II (razprava)
 17.Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II (razprava)
 18.Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   Nedavna uporaba prisilnih ukrepov na manifestacijah v Rusiji

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o uporabi prisilnih ukrepov na manifestacijah v Rusiji (B6-0172/2007);

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o uporabi prisilnih ukrepov na manifestacijah opozicije 14. in 15. aprila v Moskvi in Sankt Peterburgu (B6-0175/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski in Gintaras Didžiokas v imenu skupine UEN o manifestacijah opozicije 14. in 15. aprila v Moskvi in Sankt Peterburgu (B6-0178/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE o nedavni uporabi prisilnih ukrepov na manifestacijah v Rusiji (B6-0179/2007);

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola in Simon Coveney v imenu skupine PPE-DE o nedavni uporabi prisilnih ukrepov na manifestacijah v Rusiji (B6-0182/2007);

- Vittorio Agnoletto in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o nedavni uporabi prisilnih ukrepov na manifestacijah v Rusiji (B6-0186/2007).

II.   Ugrabitev novinarja Alana Johnstona v Gazi

- Brian Crowley v imenu skupine UEN o primeru novinarja BBC-ja Alana Johnstona, ugrabljenega 12. marca 2007 v Gazi (B6-0159/2007);

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE o v Gazi ugrabljenemu novinarju BBC-ja Alanu Johnstonu (B6-0161/2007);

- Elizabeth Lynne, Chris Davies in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE o v Gazi ugrabljenemu novinarju BBC-ja Alanu Johnstonu (B6-0174/2007);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o v Gazi ugrabljenemu novinarju BBC-ja Alanu Johnstonu (B6-0177/2007);

- Margrete Auken, Jill Evans in Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE o v Gazi ugrabljenemu novinarju BBC-ja Alanu Johnstonu (B6-0180/2007);

- Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE o ugrabitvi Alana Johnstona v Gazi (B6-0184/2007);

III.   Razmere na področju človekovih pravic na Filipinih

- Pasqualina Napoletano in Marc Tarabella v imenu skupine PSE o razmerah na področju človekovih pravic na Filipinih (B6-0160/2007);

- Jules Maaten in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o razmerah na Filipinih (B6-0173/2007);

- Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic na Filipinih (B6-0176/2007);

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE o kršitvah človekovih pravic na Filipinih (B6-0181/2007);

- Thomas Mann, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o razmerah na področju človekovih pravic na Filipinih (B6-0183/2007);

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine UEN o razmerah na področju človekovih pravic na Filipinih (B6-0185/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


3. Sklep o nujnem postopku

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- * Uredba Sveta o bioloških produktih in njihovem označevanju (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - Odbor AGRI

Govorila je Marie-Hélène Aubert (poročevalka odbora AGRI).

Zahteva za nujni postopek je bila zavrnjena.


4. Razrešnice za proračunsko leto 2005 (razprava)

Razrešnica 2005: Oddelek III, Komisija

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek III, Komisija [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek I, Evropski parlament

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005: Oddelek I, Evropski parlament [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A6-0094/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek II, Svet

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek II, Svet [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek V, Računsko sodišče

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek V, Računsko sodišče [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek VI, Ekonomsko-socialni odbor

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek VII, Odbor regij

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VII, Odbor regij [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek VIII A, Evropski varuh človekovih pravic

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VIII A, Evropski varuh človekovih pravic [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Razrešnica 2005: Oddelek VIII B, Evropski varuh osebnih podatkov

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VIII B, Evropski nadzornik za varstvo podatkov [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Razrešnica 2005: šesti, sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad (ERS)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna šestega, sedmega, osmega in devetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Razrešnica 2005: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Razrešnica 2005: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za obnovo

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti za proračunsko leto 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za okolje

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Razrešnica 2005: Prevajalski center za organe Evropske unije

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za zdravila

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Razrešnica 2005: Eurojust

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Razrešnica 2005: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost hrane

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Razrešnica 2005: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo je predstavil poročilo (A6-0095/2007).

Bart Staes je predstavil poročilo (A6-0094/2007).

Daniel Caspary je predstavil poročila (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 in A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre je predstavil poročilo (A6-0115/2007).

Edit Herczog je predstavila poročila (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 in A6-0102/2007).

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ralf Walter (pripravljalec mnenja odbora DEVE) (A6-0095/2007 in A6-0115/2007), Jutta Haug (pripravljalka mnenja odbora ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 in A6-0119/2007), Michael Cramer (pripravljalec mnenja odbora TRAN) (A6-0095/2007 in A6-0121/2007), Helga Trüpel (pripravljalka mnenja odbora CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (pripravljalka mnenja odbora LIBE) (A6-0095/2007 in A6-0120/2007), Lissy Gröner (pripravljalka mnenja odbora FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Ashley Mote v imenu skupine ITS, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas in Bart Staes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.30 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.31 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.32 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.5 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.6 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.7 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.33 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.8 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.9 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.10 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.11 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.12 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.34 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.13 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.14 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.15 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.16 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.17 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.18 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.19 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka .7.20 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.21 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.22 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.23 , Zapisnik z dne 24.04.2007, točka 7.24 , Zapisnik z dne 24.04.2007 in točka 7.25 , Zapisnik z dne 24.04.2007.


5. Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 (razprava)

Poročilo: Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorila sta Ulla Schmidt (predsedujoča Svetu) in Markos Kyprianou (član Komisije).

Govorili so Zita Gurmai (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Antonios Trakatellis v imenu skupine PPE-DE, Dorette Corbey v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Bogusław Rogalski v imenu skupine UEN, Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL, Irena Belohorská samostojna poslanka, Michael Cashman (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.35 , Zapisnik z dne 24.04.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.50 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 12.00)


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

6. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico nekdanjemu predsedniku Mehike Vicentu Foxu, ki se je nahajal na častni galeriji.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


7.1. Sporazum med ES in Malezijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnega prevoza [COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0102)


7.2. Osnovne plače in dodatki osebja Europola * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Republike Finske za sprejem Sklepa Sveta o prilagoditvi osnovnih plač in dodatkov osebja Europola [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0103)

Govoril je Richard Corbett, ki je predlagal, da se o vseh poročilih, obravnavanih po poenostavljenem postopku, glasuje skupaj (člen 131 Poslovnika) (predsednik je odgovoril, da temu predlogu ne more ugoditi).


7.3. Tarifne kvote za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o odprtju tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja v Bolgarijo in Romunijo za dobavo rafinerijam v tržnih letih 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE, in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0104)


7.4. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Vurale Ögerja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za odvzem poslanske imunitete Vurale Ögerja [ 2006/2198(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0105)


7.5. Razrešnica 2005: Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV, Sodišče Evropskih skupnosti [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0106)


7.6. Razrešnica 2005: Oddelek V, Računsko sodišče (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek V, Računsko sodišče [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0107)


7.7. Razrešnica 2005: Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VI, Evropski ekonomsko-socialni odbor [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0108)


7.8. Razrešnica 2005: Oddelek VIII A – Evropski varuh človekovih pravic (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VIII A, Evropski varuh človekovih pravic [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0109)


7.9. Razrešnica 2005: Oddelek VIII B, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VIII B, Evropski nadzornik za varstvo podatkov [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0110)


7.10. Razrešnica 2005: šesti, sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna šestega, sedmega, osmega in devetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0111)


7.11. Razrešnica 2005: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0112)


7.12. Razrešnica 2005: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0113)


7.13. Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0114)


7.14. Razrešnica 2005: Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti za proračunsko leto 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0115)


7.15. Razrešnica 2005: Evropska agencija za okolje (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0116)


7.16. Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0117)


7.17. Razrešnica 2005: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0118)


7.18. Razrešnica 2005: Evropska agencija za zdravila (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0119)


7.19. Razrešnica 2005: Eurojust (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0120)


7.20. Razrešnica 2005: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0121)


7.21. Razrešnica 2005: Evropska agencija za pomorsko varnost (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0122)


7.22. Razrešnica 2005: Agencija za varnost v letalstvu (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0123)


7.23. Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost hrane (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0124)


7.24. Razrešnica 2005: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0125)


7.25. Razrešnica 2005: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOGA SKLEPOV 1 in 2 in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0126)


7.26. Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembi direktiv 97/7/ES, 2000/12/ES in 2002/65/ES [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0127)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0127)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jean-Paul Gauzès (poročevalec) je predlagal zavrnitev predloga spremembe 287;

- Pervenche Berès je podala ustni predlog spremembe, da se zakonodajni resoluciji doda novo sklicevanje; predlog je bil upoštevan.


7.27. Sistem kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1868/94 o vzpostavitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0128)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0128)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Janusz Wojciechowski (poročevalec) o predlogu spremembe 8.


7.28. Posledice prihodnjih širitev za učinkovitost kohezijske politike (glasovanje)

Poročilo: Posledice prihodnjih širitev za učinkovitost kohezijske politike [ 2006/2107(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govoril je Markus Pieper (poročevalec).

Sprejeto (P6_TA(2007)0129)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Kyriacos Triantaphyllides je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 26, ki je bil upoštevan (tako spremenjen predlog spremembe je bil zavrnjen).


7.29. Letna politična strategija Komisije za leto 2008 (glasovanje)

Poročilo: Letna politična strategijia Komisije za proračunski postopek 2008 [ 2007/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0130)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Kyösti Virrankoski (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 16, ki je bil upoštevan.


7.30. Razrešnica 2005: Oddelek III, Komisija (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek III, Komisija [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0131)

Zaključek poslovnik knjig je tako odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0131)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Salvador Garriga Polledo (poročevalec) je podal ustna predloga sprememb k odstavkoma 37 in 108, ki sta bila upoštevana.


7.31. Razrešnica 2005: Oddelek I, Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005: Oddelek I, Evropski parlament [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A6-0094/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0132)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0132)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Edith Mastenbroek o predlogu spremembe 7;

- Daniel Caspary o poteku glasovanja.


7.32. Razrešnica 2005: Oddelek II, Svet (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek II, Svet [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0133)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0133)

Govoril je Herbert Bösch (predsednik odbora CONT), ki je obžaloval odsotnost Sveta pri razpravi (predsednik je njegove besede vzel na znanje).


7.33. Razrešnica 2005: Oddelek VII, Odbor regij (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek VII, Odbor regij [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0134)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0134)


7.34. Razrešnica 2005: Evropska agencija za obnovo (glasovanje)

Poročilo: Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0135)

Zaključek poslovnik knjig je tako odobren (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0135)


7.35. Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 (glasovanje)

Poročilo: Boj proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0136)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Janusz Wojciechowski - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Poročilo: Markus Pieper - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská in Albert Deß

Poročilo: Kyösti Virrankoski - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Poročilo: Salvador Garriga Polledo - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Bart Staes - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Poročilo: Daniel Caspary - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Poročilo: Georgs Andrejevs - A6-0091/2007: Marcin Libicki in Danutė Budreikaitė


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Derek Roland Clark je sporočil, da kljub temu, da je oddal glas kot vzdržan, ni želel glasovati o odstavku 75 predloga resolucije v poročilu Bart Staes - A6-0094/2007.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.20,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I - Preiskave nesreč ***I - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I - Pomorska inšpekcija ***I - Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji (prenovitev) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne dejavnosti pomorskih uprav (preoblikovanje) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Govorila sta Karin Roth (predsedujoča Svetu) in Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Dirk Sterckx je predstavil poročilo (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček je predstavil poročilo (A6-0079/2007).

Paolo Costa je predstavil poročilo (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto je predstavila poročilo (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual je predstavil poročilo (A6-0070/2007).

Govorili so Willi Piecyk (pripravljalec mnenja odbora PECH), Piia-Noora Kauppi (pripravljalka mnenja odbora JURI) in Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Emanuel Jardim Fernandes v imenu skupine PSE, Josu Ortuondo Larrea v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Jacky Henin v imenu skupine GUE/NGL, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Graham Booth v imenu skupine IND/DEM, Fernand Le Rachinel v imenu skupine ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary in Stanisław Jałowiecki.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 , Zapisnik z dne 25.04.2007, točka 11.4 , Zapisnik z dne 25.04.2007, točka 11.5 , Zapisnik z dne 25.04.2007, točka 11.6 , Zapisnik z dne 25.04.2007 in točka 11.7 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.40 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.00.)

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0017/2007).

Prvi del

Vprašanje 42 (Alain Hutchinson): Izsiljevanje delavcev VW Forest - grožnje s selitvijo proizvodnje

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 43 (Ignasi Guardans Cambó): Nevarnost samovolje in protislovij pri izvajanju novih ukrepov na področju letalske varnosti

László Kovács (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 44 (Jacek Protasiewicz): Izvajanje pravil na področju državne pomoči za spodbujanje zaposlovanja invalidnih oseb

László Kovács je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jacek Protasiewicz.

Drugi del

Vprašanje 45 (Martin Dimitrov): Sprememba direktive 92/84/EGS za zvišanje minimalnih trošarinskih stopenj za alkoholne pijače

László Kovács je odgovoril na vprašanje.

Govoril je Proinsias De Rossa o vprašanju 46 (predsednik mu je odgovoril, da je bilo to vprašanje umaknjeno).

László Kovács je odgovoril na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė in Proinsias De Rossa k vprašanju 45.

Govoril je Carl Schlyter.

Vprašanje 47 (Gianluca Susta): Evropska šola - vpis

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Lapo Pistelli (namesto vlagatelja), Richard Seeber in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 48 (Proinsias De Rossa): Prestrukturiranje službe Eurydice

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Proinsias De Rossa.

Vprašanje 49 (Leopold Józef Rutowicz): Načrt upravljanja s sredstvi Skupnosti

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Leopold Józef Rutowicz in Paul Rübig.

Na vprašanje 50 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 51 (Claude Moraes): Evropski sklad za regionalni razvoj

Danuta Hübner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Claude Moraes in Paul Rübig.

Vprašanje 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionalna politika za otoške regije

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou in Georgios Papastamkos.

Vprašanje 53 (Glenis Willmott): Javnost uporabe sredstev Skupnosti v regijah

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Glenis Willmott.

Vprašanje 54 (Lambert van Nistelrooij): Status Nizozemskih Antilov in strukturni skladi

Danuta Hübner je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Lambert van Nistelrooij.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


13. Zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve (homofobija v Evropi)

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 167(1) Poslovnika prejel obvestilo skupine UEN, da namerava ob pričetku razprave o izjavah Sveta in Komisije o homofobiji v Evropi, ki je na dnevnem redu pojutrišnje seje, predlagati zavrnitev zadeve zaradi nedopustnosti.

Glasovanje o tej pobudi bo takoj po njeni predstavitvi.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.35,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

14. Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora - Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) * (razprava)

Izjava Komisije: Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi večstranskega sporazuma med Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Evropsko skupnostjo, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Srbijo in Črno goro, Romunijo in Začasno misijo Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Eva Lichtenberger je predstavila poročilo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Claude Martinez v imenu skupine ITS, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


15. Galileo (razprava)

Izjava Komisije: Galileo

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Etelka Barsi-Pataky v imenu skupine PPE-DE, Norbert Glante v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Józef Pinior in Jacques Barrot.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Angelika Niebler v imenu odbora ITRE o pogajanjih za sklenitev koncesijske pogodbe za sistem Galileo (B6-0155/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 , Zapisnik z dne 26.04.2007.


16. Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Philip Bradbourn v imenu skupine PPE-DE, ki je obžaloval, da se ta točka obravnava na nočni seji, Saïd El Khadraoui v imenu skupine PSE, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


17. Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II (razprava)

Priporočilo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Anja Weisgerber v imenu skupine PPE-DE, Edite Estrela v imenu skupine PSE, Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland in Stavros Dimas

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


18. Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (razprava)

Poročilo: Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov [ 2006/2210(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard je predstavila poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Gyula Hegyi v imenu skupine PSE, Mojca Drčar Murko v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Irena Belohorská samostojna poslanka, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi in Stavros Dimas

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 387.009/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov