Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pierre MOSCOVICI
Заместник-председател

4. Mандат на член на ЕП
CRE

Изказа се Graham Watson, от името на групата ALDE, който посочва, че полските компетентни са органи са лишили Bronisław Geremek от мандата му като член на Европейския парламент, считано от 19.04.2007 г., тъй като последният е отказал да подпише, в съотвествие с полския закон за лустрацията в сила от 15.03.2007 г., декларация относно своето евентуално сътрудничество с бившите служби за сигурност на комунистическия режим. Graham Watson отправя искане към председателя Hans-Gert Pöttering да уведоми Парламента дали този въпрос е бил повдигнат по време на неговата последна среща с полския министър-председател Jaroslaw Kaczynski. Той отправя също така искане към компетентите органи на Парламента да разгледат условията за обезсилване на мандата на член на ЕП и настоява институцията да защити в най-кратки срокове мандата на Bronisław Geremek.

Изказаха се: в подкрепа на предходното изказване, Martin Schulz, от името на групата PSE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Giuseppe Gargani (председател на комисията JURI) и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE.

Председателят уточнява, че Парламентът не е получил за момента официално уведомление относно обзезсилването на мандата на Bronisław Geremek от страна на полските компетентни органи, както и че Председателският съвет и комисията JURI ще разгледат въпроса, водени от стремежа да запазят независимостта на Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност