Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 25. dubna 2007 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI
místopředseda

4. Poslanecký mandát
CRE

Vystoupil Graham Watson za skupinu ALDE, aby oznámil, že příslušné polské orgány zbavily Bronisława Geremka mandátu poslance Evropského parlamentu s účinností od 19. dubna 2007, protože pan Geremek odmítl podepsat prohlášení o své případné spolupráci s bývalou komunistickou státní bezpečností, jak to vyžaduje lustrační zákon, který v Polsku vstoupil v platnost dne 15. března 2007. Graham Watson požádal, aby předseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering informoval poslance o tom, zda o této záležitosti hovořil s polským premiérem Jaroslawem Kaczynskim během jejich posledního setkání. Poslanec Watson rovněž požádal, aby odpovědné orgány Parlamentu přezkoumaly podmínky týkající se zbavení poslance mandátu a požádal Parlament, aby se co nejrychleji vyjádřil k ochraně mandátu Bronisława Geremka.

Vystoupili Martin Schulz za skupinu PSE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Giuseppe Gargani (předseda výboru JURI) a Joseph Daul za skupinu PPE-DE, aby žádost podpořili.

Předseda upřesnil, že Parlament prozatím od příslušných polských orgánů neobdržel žádné úřední oznámení o tom, že byl Bronisław Geremek zbaven poslaneckého mandátu. Dále prohlásil, že Konference předsedů a výbor JURI budou mít při projednávání otázky na vědomí nezávislost Parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí