Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

4. Mandaat van een lid
CRE

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die mededeelt dat de bevoegde Poolse autoriteiten het mandaat van Bronisław Geremek als lid van het Europees Parlement met ingang van 19.04.2007 vervallen hebben verklaard, aangezien hij heeft geweigerd een verklaring te ondertekenen, overeenkomstig de op 15.03.2007 in werking getreden Poolse Lustracja-wet (doorlichtingswet), over zijn eventuele betrokkenheid bij de voormalige communistische geheime diensten. Graham Watson vraagt Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Parlement, of de kwestie ter sprake is gekomen bij diens laatste ontmoeting met Jaroslaw Kaczynski, eerste minister van Polen. Hij wenst voorts dat de bevoegde instanties van het Parlement nagaan welke voorwaarden van toepassing zijn op het vervallen van het mandaat van een lid en wenst dat de instelling onverwijld alles in het werk stelt om het mandaat van Bronisław Geremek te beschermen.

Om zich bij deze woorden aan te sluiten wordt het woord gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Giuseppe Gargani (voorzitter van de Commissie JURI) en Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie.

De Voorzitter deelt mede dat hij voor het ogenblik geen enkele officiële kennisgeving van het vervallen van het mandaat van Bronisław Geremek van de bevoegde Poolse autoriteiten heeft ontvangen en wijst erop dat de Conferentie van voorzitters en de Commissie JURI zich over de kwestie zullen buigen teneinde de onafhankelijkheid van het Parlement te beschermen.

Juridische mededeling - Privacybeleid