Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

4. Poslanecký mandát
CRE

V rozprave vystúpil Graham Watson za skupinu ALDE, ktorý uviedol, že príslušné poľské orgány zbavili Bronisława Geremeka funkcie poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 19.4.2007, pretože odmietol podpísať vyhlásenie o svojej prípadnej spolupráci s bývalou komunistickou tajnou službou. Takéto vyhlásenie je potrebné v súlade s poľským zákonom o lustráciách, ktorý nadobudol účinnosť 15.3.2007. Graham Watson požiadal predsedu Parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa, aby Parlamentu oznámil, či o tejto otázke rokoval počas svojho posledného stretnutia s poľským predsedom vlády Jaroslawom Kaczynskim. Okrem toho požiadal, aby príslušné orgány Parlamentu preskúmali podmienky, ktoré platia pre zbavenie poslanca mandátu a požiadal, aby Parlament čo najskôr podnikol kroky na ochranu mandátu Bronisława Geremeka.

Vystúpili títo poslanci, ktorí podporili predchádzajúce vystúpenie: Martin Schulz za skupinu PSE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Giuseppe Gargani (predseda výboru JURI) a Joseph Daul za skupinu PPE-DE.

Predseda spresnil, že Parlament zatiaľ nedostal nijaké oznámenie príslušných poľských orgánov o zbavení Bronisława Geremeka imunity a že Konferencia predsedov aj výbor JURI preskúmajú túto otázku s cieľom zachovať nezávislosť Parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia