Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург

6. Мандат на член на ЕП (продължение)
CRE

Председателят решава да прекъсне за кратко времето за гласуване, за да даде думата на председателите на групи, които не са имали възможност да се изкажат относно въпроса за мандата на Bronisław Geremek.

Изказаха се: Brian Crowley, от името на групата UEN, и Bruno Gollnisch, от името на групата ITS.

Правна информация - Политика за поверителност