Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

6. Εντολή βουλευτή (συνέχεια)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να διακόψει για λίγο την ώρα των ψηφοφοριών για να δώσει το λόγο στους προέδρους των Ομάδων οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σχετικά με το ζήτημα της εντολής του κ. Bronisław Geremek.

Παρεμβαίνουν οι: Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου