Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg

6. Mandaat van een lid (vervolg)
Volledige verslagen

De Voorzitter besluit tot een korte onderbreking van de stemmingen teneinde de fractievoorzitters die zich nog niet hebben kunnen uitspreken over de kwestie van het mandaat van Bronisław Geremek, in de gelegenheid te stellen zich hierover uit te spreken.

Het woord wordt gevoerd door Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, en Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie.

Juridische mededeling - Privacybeleid