Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

7.1. Προσαρμογή των διατάξεων του Τίτλου IV της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ που αφορούν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.2. Συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με πολυμερές πυρηνικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία και πρωτόκολλο σχετικά με τις προσφυγές, τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποζημιώσεις της συμφωνίας-πλαισίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.3. Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***II (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου