Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg

7. Stemmingen (voortzetting)

7.1. Aanpassing bepalingen ten aanzien van het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.2. Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.3. Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart ***II (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid