Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg

7. Głosowanie (ciąg dalszy)

7.1. Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

7.2. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

7.3. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności