Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg

7. Hlasovanie (pokračovanie)

7.1. Úprava ustanovení hlavy IV Zmluvy o ES týkajúcich sa právomocí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.2. Rámcová dohoda o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii a Protokol o pohľadávkach, súdnych konaniach a vylúčení zodpovednosti za škodu k tejto rámcovej dohode * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.3. Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***II (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia