Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0240(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0079/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0079/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.4
CRE 25/04/2007 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0147

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11.4. Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0147)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0147)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jaromír Kohlíček (εισηγητής) ο οποίος προτείνει να αντιστραφεί η σειρά ψηφοφορίας των τροπολογιών 1 και 26. Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου