Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0081/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0081/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0149

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11.6. Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0149)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0149)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου