Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0157/2007

Teksty złożone :

B6-0157/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 11.8
CRE 25/04/2007 - 11.8

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg

11.8. Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 81 regulaminu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, w sprawie projektu decyzji Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8 dotyczącego ujawniania segmentów operacyjnych (B6-0157/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrała Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ECON, zwracając się na podstawie art. 170, ust. 4 regulaminu o przeniesienie głosowania na sesję wrześniową II. Parlament przyjął ten wniosek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności