Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург

11.9. Временна комисия по измененията на климата (гласуване)

предложение за решение, внесена в съответствие с член 175 от Правилника за дейността, от Председателския съвет, относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по измененията на климата (B6-0158/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2007)0151)

Правна информация - Политика за поверителност