Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

11. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

11.1. Φάρμακα προηγμένων θεραπειών ***I (ψηφοφορία)

11.2. Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (ψηφοφορία)

11.3. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I (ψηφοφορία)

11.4. Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

11.5. Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***I (ψηφοφορία)

11.6. Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I (ψηφοφορία)

11.7. Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (ψηφοφορία)

11.8. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ψηφοφορία)

11.9. Σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)

11.10. Αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Πράσινο Βιβλίο) (ψηφοφορία)

11.11. Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ψηφοφορία)

11.12. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (ψηφοφορία)

11.13. Διατλαντικές σχέσεις (ψηφοφορία)

11.14. Έκθεση προόδου 2006 σχετικά με την Κροατία (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου