Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

11. Stemmingen (voortzetting)

11.1. Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie ***I (stemming)

11.2. Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten ***I (stemming)

11.3. Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***I (stemming)

11.4. Onderzoek van ongevallen in zeescheepsvaartsector ***I (stemming)

11.5. Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen ***I (stemming)

11.6. Havenstaatcontrole (herschikking) ***I (stemming)

11.7. Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) ***I (stemming)

11.8. Internationale standaarden inzake financiële informatie (stemming)

11.9. Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)

11.10. Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (stemming)

11.11. Multilaterale Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte (stemming)

11.12. Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (stemming)

11.13. Transatlantische betrekkingen (stemming)

11.14. Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid