Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 aprilie 2007 - Strasbourg

12. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recommandation Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Raport Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik şi Zuzana Roithová

Raport Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer şi Zuzana Roithová

Raport Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer şi Czesław Adam Siekierski.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate