Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Správa: Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik a Zuzana Roithová

Správa: Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer a Zuzana Roithová

Správa: Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer a Czesław Adam Siekierski.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia