Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg

21. Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gabriele Stauner för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns och Vladimír Špidla.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 10.05.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy