Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0127(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0059/2007

Внесени текстове :

A6-0059/2007

Разисквания :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Гласувания :

PV 26/04/2007 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0157

Протокол
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург

22. Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Ilda Figueiredo представи доклада.

Изказаха се: Mihael Brejc, от името на групата PPE-DE, Harald Ettl, от името на групата PSE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Andreas Mölzer, от името на групата ITS, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 26.04.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност