Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0059/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0059/2007

Keskustelut :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Äänestykset :

PV 26/04/2007 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0157

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. huhtikuuta 2007 - Strasbourg

22. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi [KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Ilda Figueiredo esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Mihael Brejc PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö