Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0127(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0059/2007

Ingivna texter :

A6-0059/2007

Debatter :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Omröstningar :

PV 26/04/2007 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0157

Protokoll
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg

22. Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet [KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mihael Brejc för PPE-DE-gruppen, Harald Ettl för PSE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Andreas Mölzer för ITS-gruppen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 26.04.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy