Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансатлантически отношения (разискване)
 3.Мониторингов доклад за 2006 г. за Хърватия (разискване)
 4.Mандат на член на ЕП
 5.Време за гласуване
  
5.1.Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
 6.Мандат на член на ЕП (продължение)
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (гласуване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Оценка и управление на риска от наводнения ***II (гласуване)
 10.Тържествено заседание - Индия
 11.Време за гласуване (продължение)
  
11.1.Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (гласуване)
  
11.2.Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (гласуване)
  
11.3.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I (гласуване)
  
11.4.Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I (гласуване)
  
11.5.Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I (гласуване)
  
11.6.Контрол от държавата на пристанището ***I (гласуване)
  
11.7.Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (гласуване)
  
11.8.Международни стандарти за финансова отчетност (гласуване)
  
11.9.Временна комисия по измененията на климата (гласуване)
  
11.10.Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (гласуване)
  
11.11.Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство (гласуване)
  
11.12.Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (гласуване)
  
11.13.Трансатлантически отношения (гласуване)
  
11.14.Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос - Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
 16.Украйна (разискване)
 17.Хомофобията в Европа (разискване)
 18.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 19.Екипи за бърза гранична намеса (разискване)
 20.Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)
 21.Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)
 22.Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (203 kb) Присъствен списък (65 kb)       
 
Протокол (200 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (772 kb) Резултати от поименно гласуване (2647 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (75 kb) Резултати от гласувания (240 kb) Резултати от поименно гласуване (766 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност