Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 25. dubna 2007 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Transatlantické vztahy (rozprava)
 3.Pozorovatelská zpráva za rok 2006 týkající se Chorvatska (rozprava)
 4.Poslanecký mandát
 5.Hlasování
  5.1.Předávání údajů z národních účtů ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
 6.Poslanecký mandát (pokračování)
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES týkajících se pravomocí Soudního dvora Evropských společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy ***II (hlasování)
 8.Přivítání
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ***II (hlasování)
 10.Slavnostní zasedání – Indie
 11.Hlasování (pokračování)
  11.1.Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I (hlasování)
  11.2.Trestní opatření k prosazování práv duševníhi vlastnictví ***I (hlasování)
  11.3.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I (hlasování)
  11.4.Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I (hlasování)
  11.5.Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu osob v případě nehody ***I (hlasování)
  11.6.Státní přístavní inspekce ***I (hlasování)
  11.7.Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí ***I (hlasování)
  11.8.Mezinárodní účetní normy pro finanční informace (hlasování)
  11.9.Dočasný výbor pro změnu klimatu (hlasování)
  11.10.Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (hlasování)
  11.11.Multilaterální dohoda o vytvoření evropského vzdušného prostoru (hlasování)
  11.12.Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (hlasování)
  11.13.Transatlantické vztahy (hlasování)
  11.14.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 15.Lidská práva ve světě v roce 2006 a politika EU v oblasti lidských práv – Moratorium na trest smrti (rozprava)
 16.Ukrajina (rozprava)
 17.Homofobie v Evropě (rozprava)
 18.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 19.Skupiny rychlého nasazení na hranicích (rozprava)
 20.Veřejné finance v EMU v roce 2006 (rozprava)
 21.Posílit evropskou legislativu v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (rozprava)
 22.Zjednodušení a racionalizace zpráv týkajících se praktického uplatnění směrnic o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti ***I (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání
 24.Ukončení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (185 kb) Prezenční listina (65 kb)       
 
Zápis (188 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (726 kb) Jmenovitá hlasování (1765 kb) 
 
Zápis (202 kb) Prezenční listina (69 kb) Výsledky hlasování (215 kb) Jmenovitá hlasování (765 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí