Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 25. april 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Transatlantiske forbindelser (forhandling)
 3.Periodisk rapport 2006 om Kroatien (forhandling)
 4.Et medlems mandat
 5.Afstemningstid
  
5.1.Indberetning af nationalregnskabsdata ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.2.Aftale om et fælleseuropæisk luftfartsområde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
 6.Et medlems mandat (fortsat)
 7.Afstemningstid (fortsat)
  
7.1.Tilpasning af bestemmelserne i afsnit IV i EF-traktaten vedrørende Domstolens kompetence * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Rammeaftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Rusland * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Sikkerhed inden for civil luftfart ***II (afstemning)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser ***II (afstemning)
 10.Højtideligt møde - Indien
 11.Afstemningstid (fortsat)
  
11.1.Lægemidler til avanceret terapi ***I (afstemning)
  
11.2.Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I (afstemning)
  
11.3.Trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet ***I (afstemning)
  
11.4.Undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren ***I (afstemning)
  
11.5.Ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje ***I (afstemning)
  
11.6.Havnestatskontrol ***I (afstemning)
  
11.7.Inspektion og syn af skibe ***I (afstemning)
  
11.8.Internationale regnskabsstandarder for finansinformation (afstemning)
  
11.9.Nedsættelse af et midlertidligt udvalg om klimaændringer (afstemning)
  
11.10.Grønbogen om erstatningssøgsmål (afstemning)
  
11.11.Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde (afstemning)
  
11.12.Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (afstemning)
  
11.13.Transatlantiske forbindelser (afstemning)
  
11.14.Periodisk rapport 2006 om Kroatien (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Årsberetning om menneskerettigheder 2006 - Moratorium for dødsstraf (forhandling)
 16.Ukraine (forhandling)
 17.Homofobi i Europa (forhandling)
 18.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 19.Hurtige indsatshold ved grænserne (forhandling)
 20.De offentlige finanser i ØMU i 2006 (forhandling)
 21.Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere (forhandling)
 22.Forenkling og rationalisering af fællesskabsdirektiver ***I (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (648 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2701 kb) 
 
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Afstemningsresultater (198 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (753 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik