Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 25. aprill 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Atlandiülesed suhted (arutelu)
 3.2006. aasta eduaruanne Horvaatia kohta (arutelu)
 4.Parlamendiliikme mandaat
 5.Hääletused
  
5.1.Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise kohta * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
 6.Parlamendiliikme mandaat (jätkamine)
 7.Hääletused (jätkamine)
  
7.1.EÜ asutamislepingu IV jaotise sätete kohandamine - Euroopa Kohus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Raamleping mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirjad ***II (hääletus)
 8.Tervitus
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Üleujutusriski hindamine ja maandamine ***II (hääletus)
 10.Pidulik istung - India
 11.Hääletused (jätkamine)
  
11.1.Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (hääletus)
  
11.2.Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (hääletus)
  
11.3.Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***I (hääletus)
  
11.4.Õnnetuste juurdlus ***I (hääletus)
  
11.5.Reisijate laevaga vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***I (hääletus)
  
11.6.Sadamariigi kontroll laevanduses ***I (hääletus)
  
11.7.Laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevad organisatsioonid ***I (hääletus)
  
11.8.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (hääletus)
  
11.9.Kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamine (hääletus)
  
11.10.EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (hääletus)
  
11.11.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise kohta (hääletus)
  
11.12.Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia (hääletus)
  
11.13.Atlandiülesed suhted (hääletus)
  
11.14.Eduaruanne Horvaatia kohta (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Inimõigused maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses - Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)
 16.Ukraina (arutelu)
 17.Homofoobia Euroopas (arutelu)
 18.Infotund (küsimused nõukogule)
 19.Kiirreageerimisrühmad piiridel (arutelu)
 20.Majandus-ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal (arutelu)
 21.Euroopa õigusaktide täiustamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (arutelu)
 22.Praktilist rakendamist käsitlevate aruannete lihtsustamine ja ratsionaliseerimine ***I (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (670 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2627 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletuste tulemused (198 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (753 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika