Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2007 m. balandžio 25 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Transatlantiniai santykiai (diskusijos)
 3.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 4.Parlamento nario mandatas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
 6.Parlamento nario mandatas (pratęsta)
 7.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
7.1.EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės ***II (balsavimas)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
9.1.Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis. Indija
 11.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
11.1.Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I (balsavimas)
  
11.2.Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I (balsavimas)
  
11.3.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I (balsavimas)
  
11.4.Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I (balsavimas)
  
11.5.Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I (balsavimas)
  
11.6.Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I (balsavimas)
  
11.7.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos ***I (balsavimas)
  
11.8.Finansinės informacijos tarptautinės apskaitos taisyklės (balsavimas)
  
11.9.Laikinojo klimato kaitos komitetas (balsavimas)
  
11.10.Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (Žalioji knyga) (balsavimas)
  
11.11.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (balsavimas)
  
11.12.Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (balsavimas)
  
11.13.Transatlantiniai santykiai (balsavimas)
  
11.14.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika - Moratoriumas dėl mirties bausmės (diskusijos)
 16.Ukraina (diskusijos)
 17.Homofobija Europoje (diskusijos)
 18.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 19.Skubios pasienio pagalbos būriai (diskusijos)
 20.Viešieji finansai EPS 2006 m. (diskusijos)
 21.Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (diskusijos)
 22.Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas ***I (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (184 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (193 kb) Dalyvių sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (776 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2643 kb) 
 
Protokolas (204 kb) Dalyvių sąrašas (68 kb) Balsavimo rezultatai (206 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (753 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika