Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Transatlantische betrekkingen (debat)
 3.Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (debat)
 4.Mandaat van een lid
 5.Stemmingen
  5.1.Indiening van gegevens van de nationale rekeningen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
 6.Mandaat van een lid (vervolg)
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Aanpassing bepalingen ten aanzien van het Hof van Justitie op de gebieden van Titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart ***II (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's ***II (stemming)
 10.Plechtige vergadering - India
 11.Stemmingen (voortzetting)
  11.1.Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie ***I (stemming)
  11.2.Strafrechtelijke maatregelen ter waarborging van de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten ***I (stemming)
  11.3.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart ***I (stemming)
  11.4.Onderzoek van ongevallen in zeescheepsvaartsector ***I (stemming)
  11.5.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen ***I (stemming)
  11.6.Havenstaatcontrole (herschikking) ***I (stemming)
  11.7.Organisaties voor de inspectie en controle van schepen (herschikking) ***I (stemming)
  11.8.Internationale standaarden inzake financiële informatie (stemming)
  11.9.Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering (stemming)
  11.10.Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (stemming)
  11.11.Multilaterale Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte (stemming)
  11.12.Thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (stemming)
  11.13.Transatlantische betrekkingen (stemming)
  11.14.Voortgangsverslag 2006 betreffende Kroatië (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Mensenrechten in 2006 en het EU-beleid inzake de mensenrechten - Moratorium op de doodstraf (debat)
 16.Oekraïne (debat)
 17.Homofobie in Europa (debat)
 18.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 19.Snelle grensinterventieteams (debat)
 20.Overheidsfinanciën in de EMU in 2006 (debat)
 21.Versterking van de Europese wetgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers (debat)
 22.Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over praktische tenuitvoerlegging ***I (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (184 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (165 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de stemming (832 kb) Hoofdelijke stemming (2629 kb) 
 
Notulen (211 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (198 kb) Hoofdelijke stemming (754 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid