Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stosunki transatlantyckie (debata)
 3.Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r. (debata)
 4.Mandat poselski
 5.Głosowanie
  
5.1.Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
 6.Mandat poselski (ciąg dalszy)
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
7.1.Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (głosowanie)
 10.Uroczyste posiedzenie - Indie
 11.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
11.1.Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (głosowanie)
  
11.2.Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (głosowanie)
  
11.3.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I (głosowanie)
  
11.4.Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I (głosowanie)
  
11.5.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I (głosowanie)
  
11.6.Kontrola państwa portu ***I (głosowanie)
  
11.7.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (głosowanie)
  
11.8.Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)
  
11.9.Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)
  
11.10.Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)
  
11.11.Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej (głosowanie)
  
11.12.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)
  
11.13.Stosunki transatlantyckie (głosowanie)
  
11.14.Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE - Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)
 16.Ukraina (debata)
 17.Homofobia w Europie (debata)
 18.Tura pytań (pytania do Rady)
 19.Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)
 20.Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)
 21.Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)
 22.Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (182 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (192 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (672 kb) Wyniki głosowań imiennych (2634 kb) 
 
Protokół (209 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (211 kb) Wyniki głosowań imiennych (756 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności