Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Transatlantické vzťahy (rozprava)
 3.Monitorovacia správa za rok 2006 týkajúca sa Chorvátska (rozprava)
 4.Poslanecký mandát
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zasielanie údajov národných účtov ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 6.Poslanecký mandát (pokračovanie)
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  
7.1.Úprava ustanovení hlavy IV Zmluvy o ES týkajúcich sa právomocí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Rámcová dohoda o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii a Protokol o pohľadávkach, súdnych konaniach a vylúčení zodpovednosti za škodu k tejto rámcovej dohode * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***II (hlasovanie)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Hodnotenie a manažment povodňových rizík ***II (hlasovanie)
 10.Slávnostná schôdza - India
 11.Hlasovanie (pokračovanie)
  
11.1.Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch ***I (hlasovanie)
  
11.2.Trestné opatrenia zamerané na zabezpečenie rešpektovania práv duševného vlastníctva ***I (hlasovanie)
  
11.3.Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***I (hlasovanie)
  
11.4.Vyšetrovanie nehôd v oblasti námornej dopravy ***I (hlasovanie)
  
11.5.Zodpovednosť osobných dopravcov v lodnej preprave v prípade nehôd ***I (hlasovanie)
  
11.6.Štátny prístavný dozor ***I (hlasovanie)
  
11.7.Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí ***I (hlasovanie)
  
11.8.Medzinárodné účtovné štandardy finančného výkazníctva (hlasovanie)
  
11.9.Dočasný výbor pre klimatické zmeny (hlasovanie)
  
11.10.Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel Spoločenstva (Zelená kniha) (hlasovanie)
  
11.11.Mnohostranná dohoda o vytvorení spoločného európskeho vzdušného priestoru (hlasovanie)
  
11.12.Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov (hlasovanie)
  
11.13.Transatlantické vzťahy (hlasovanie)
  
11.14.Monitorovacia správa za rok 2006 týkajúca sa Chorvátska (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Ľudské práva vo svete za rok 2006 a politika EÚ v tejto oblasti - Moratórium na trest smrti (rozprava)
 16.Ukrajina (rozprava)
 17.Homofóbia v Európe (rozprava)
 18.Hodina otázok (pre Radu)
 19.Jednotky rýchleho nasadenia na hraniciach (rozprava)
 20.Verejné financie v EMÚ za rok 2006 (rozprava)
 21.Posilnenie európskej legislatívy v oblasti informácií a porád zamestnancov (rozprava)
 22.Zjednodušenie a racionalizácia správ týkajúcich sa praktického vykonávania smerníc o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci ***I (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (65 kb)       
 
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (760 kb) Hlasovania podľa mien (2643 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovaní (212 kb) Hlasovania podľa mien (753 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia