Index 
Jegyzőkönyv
PDF 211kWORD 197k
2007. április 25., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Transzatlanti kapcsolatok (vita)
 3.A Horvátország által elért haladásról szóló 2006-os jelentés (vita)
 4.Egy képviselő mandátuma
 5.Szavazások órája
  
5.1.A nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.2.Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
 6.Egy képviselő mandátuma (folytatás)
 7.Szavazások órája (folytatás)
  
7.1.Az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezéseinek kiigazítása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás és e keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyve * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (szavazás)
 8.Köszöntés
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (szavazás)
 10.Ünnepélyes ülés - India
 11.Szavazások órája (folytatás)
  
11.1.Innovatív terápiás gyógyszerek ***I (szavazás)
  
11.2.A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló büntetőjogi intézkedések ***I (szavazás)
  
11.3.A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I (szavazás)
  
11.4.A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I (szavazás)
  
11.5.A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I (szavazás)
  
11.6.A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (szavazás)
  
11.7.Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (szavazás)
  
11.8.A pénzügyi információkra vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok (szavazás)
  
11.9.A klimaváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság (szavazás)
  
11.10.A trösztre és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésére épülő kártérítési keresetek (zöld könyv) (szavazás)
  
11.11.Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)
  
11.12.Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (szavazás)
  
11.13.Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)
  
11.14.Horvátország 2006. évi országjelentése (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Az emberi jogok 2006-os helyzete a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája - Halálbüntetési moratórium (vita)
 16.Ukrajna (vita)
 17.Homofóbia Európában (vita)
 18.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 19.Gyorsreagálású alakulatok a határokon (vita)
 20.Államháztartás a GMU-ban 2006-ban (vita)
 21.Az európai jogalkotás erősítése a munkavállalók tájékoztatása és konzultációja tekintetében (vita)
 22.Az egészségvédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó irányelvek gyakorlati megvalósítására vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I (vita)
 23.A következő ülés napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Transzatlanti kapcsolatok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Transzatlanti kapcsolatok

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková és Charles Tannock.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser és Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a transzatlanti kapcsolatokról (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a transzatlanti kapcsolatokról (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann és Benoît Hamon, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a transzatlanti kapcsolatokról (B6-0151/2007);

- André Brie és Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a transzatlanti kapcsolatokról (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, a transzatlanti kapcsolatokról (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU és az USA közötti kapcsolatokról (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski és Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a 2007. április 30-án Washingtonban rendezendő EU–USA csúcstalálkozóról (B6-0156/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.13. pont .


3. A Horvátország által elért haladásról szóló 2006-os jelentés (vita)

Jelentés a Horvátország által elért haladásról szóló 2006-os jelentésről [2006/2288(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri és Annemie Neyts-Uyttebroeck.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.25-i jegyzőkönyv 11.14. pont .


ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

4. Egy képviselő mandátuma

Felszólal: Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében bejelenti, hogy az illetékes lengyel hatóságok 2007.4.19-i hatállyal megfosztották Bronisław Geremeket európai parlamenti képviselői mandátumától, mert nem volt hajlandó aláírni a Lengyelországban 2007.3.15-én hatályba lépett, az átvilágításról szóló törvény által előírt nyilatkozatot a volt kommunista titkosszolgálatokkal való esetleges együttműködéséről. Graham Watson tájékoztatást kér a Parlament elnökétől, Hans-Gert Pöttering úrtól arra vonatkozóan, hogy ezt a kérdést érintették-e a lengyel miniszterelnökkel, Jaroslaw Kaczynskival tartott legutóbbi találkozóján. Kéri továbbá, hogy a Parlament illetékes szervei vizsgálják meg, hogy milyen feltételek vonatkoznak egy képviselő mandátumától való megfosztására, és kéri, hogy az Európai Parlament a lehető legrövidebb időn belül védje meg Bronisław Geremek képviselői mandátumát.

Felszólal: ezen álláspontot támogatva Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Giuseppe Gargani (a JURI bizottság elnöke) és Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

Az elnök közli, hogy a Parlament a jelen pillanatig nem kapott az illetékes lengyel hatóságok részéről semmilyen hivatalos értesítést Bronisław Geremek képviselői mandátumának megszüntetésére vonatkozóan, és mind az Elnökök Értekezlete, mind pedig a JURI bizottság megvizsgálja majd ezt a kérdést, szem előtt tartva a Parlament függetlenségének megóvását.


5. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


5.1. A nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0138)


5.2. Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0139)


6. Egy képviselő mandátuma (folytatás)

Az elnök rövid időre megszakítja a szavazások óráját, és megadja a szót azon képviselőcsoport-elnököknek, akiknek nem volt alkalmuk felszólalni Bronisław Geremek mandátumának kérdésében.

Felszólal: Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, a(z) ITS képviselőcsoport nevében.


7. Szavazások órája (folytatás)

7.1. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezéseinek kiigazítása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címe alá tartozó területeken a Bírósággal kapcsolatos rendelkezések kiigazításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A6-0082/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

József Szájer (előadó), az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0140)


7.2. Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás és e keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyve * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0141)


7.3. Közös szabályok a polgári légi közlekedés védelméről ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács által elfogadott közös álláspont a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0142)

Felszólalások a szavazásról:

- Robert Goebbels a szavazás előtt kéri, hogy a képviselőknek osszák ki a Bizottságnak a javasolt módosításokra vonatkozó álláspontját tartalmazó dokumentumot (az elnök ezt megígéri).


8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az izraeli parlament (a Kneszet) Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolataiért felelős küldöttséget, amelyet Amira Dotan asszony, a küldöttség elnöke vezet, és amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


9. Szavazások órája (folytatás)

9.1. Az árvízi kockázatok felmérése és kezelése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács által elfogadott közös álláspont az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2007)0143)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

10. Ünnepélyes ülés - India

A Parlament 12.00 óra és 12.45 óra között, Abdul Kalam, az Indiai Köztársaság elnöke látogatásának alkalmából ünnepi ülést tart.


ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

11. Szavazások órája (folytatás)

11.1. Innovatív terápiás gyógyszerek ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0144)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0144)

Felszólalások a szavazásról:

- Miroslav Mikolášik (előadó) és Dagmar Roth-Behrendt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a megegyezéses módosításokról;

- Hartmut Nassauer a 66. módosításról;

- Alejo Vidal-Quadras a szavazás lefolytatásáról;

- Miroslav Mikolášik, a módosításokra vonatkozó szavazások sorrendjéről.


11.2. A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló büntetőjogi intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya módosított javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0145)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0145)

Felszólalások a szavazásról:

- Ignasi Guardans Cambó szóbeli módosító javaslatot tesz a 46. módosításhoz; mivel több mint 40 képviselő a módosító javaslat figyelembevételével szemben foglal állást, azt elutasítják.


11.3. A hajóforgalomra vonatkozó közösségi megfigyelő és információs rendszer ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0146)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0146)

Felszólalások a szavazásról:

- Luis de Grandes Pascual szóbeli módosító javaslatot tesz a 46. módosításhoz, amit elfogadnak.


11.4. A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0147)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0147)

Felszólalások a szavazásról:

- Jaromír Kohlíček (előadó) javasolja, hogy az 1. és 26. módosításra vonatkozó szavazások időpontját cseréljék fel. A Parlament jóváhagyja a javaslatot.


11.5. A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0148)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0148)

Felszólalások a szavazásról:

- Paolo Costa (előadó) kéri, hogy a képviselők utasítsanak el minden olyan módosítást, amelyet nem az illetékes bizottság terjesztett elő;

- Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az utóbbi felszólalásról.


11.6. A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (átdolgozott változat) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0149)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0149)


11.7. Hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0150)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0150)


11.8. A pénzügyi információkra vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 81. cikkével összhangban nyújtott be a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Bizottságnak az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról szóló határozattervezetéről az operatív szegmensek kiadásával kapcsolatos 8. nemzetközi pénzügyi beszámolási szabvány tekintetében (B6-0157/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felszólal: Pervenche Berès, az ECON bizottság elnöke, aki az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése alapján kéri a plenáris ülésen történő szavazásnak a szeptemberi II. ülésre halasztását. A Parlament helyt ad a kérelemnek.


11.9. A klimaváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, amelyet az eljárási szabályzat 175. cikkével összhangban benyújtott az Elnökök Értekezlete, az Éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság felállításáról és jogköreinek megállapításáról, összetételéről és megbízatásának időtartamáról (B6-0158/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2007)0151)


11.10. A trösztre és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésére épülő kártérítési keresetek (zöld könyv) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a trösztre és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló zöld könyv [2006/2207(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0152)


11.11. Többoldalú megállapodás a közös európai légtér létrehozásáról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0148/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0153)


11.12. Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáról [2006/2210(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0154)


11.13. Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 és B6-0156/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0149/2007

(amely a B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 és B6-0156/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski és Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda és Erika Mann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Konrad Szymański és Michał Tomasz Kamiński, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2007)0155)

(A B6-0150/2007, B6-0152/2007 és B6-0153/2007 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások a szavazásról:

- Sophia in 't Veld és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra egy-egy szóbeli módosító javaslatot tesz a (13) bekezdéshez, amelyeket elfogadnak.


11.14. Horvátország 2006. évi országjelentése (szavazás)

Jelentés Horvátország 2006. évi országjelentéséről [2006/2288(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0156)

Felszólalások a szavazásról:

- Hannes Swoboda (előadó), szóbeli módosító javaslatot tesz a 18. módosításhoz, valamint egy másikat a 24. módosításhoz. Mindkét szóbeli módosító javaslatot elfogadják.

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Reinhard Rack, aki helyesnek tartaná, ha az ünnepélyes üléseket szerda helyett kedden tartanák, mert a keddi szavazások órája általában kevésbé zsúfolt (az elnök megígéri, hogy észrevételét továbbítani fogja az illetékes szervekhez).


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Paolo Costa-ajánlás - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Miroslav Mikolášik-jelentés - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik és Zuzana Roithová

Nicola Zingaretti-jelentés - A6-0073/2007: Andreas Mölzer és Zuzana Roithová

Hannes Swoboda-jelentés - A6-0092/2007: Andreas Mölzer és Czesław Adam Siekierski.


13. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek és a szavazási szándékoknak a listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.00 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


15. Az emberi jogok 2006-os helyzete a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája - Halálbüntetési moratórium (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a 2006-os éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikája [2007/2020(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Simon Coveney (A6-0128/2007)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Halálbüntetési moratórium

Simon Coveney előterjeszti a jelentést.

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Joe Borg (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Alma Anastase, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál és Csaba Sándor Tabajdi.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser és Joe Borg.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney és Antonio Tajani, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marco Cappato és Marco Pannella, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, Miguel Portas és Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről (B6-0164/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.27-i jegyzőkönyv 8.9. pont .


16. Ukrajna (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Ukrajna

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek és Günter Gloser.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.


17. Homofóbia Európában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Homofóbia Európában

Felszólal: Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 167. cikke alapján előzetes kérdést tesz fel (2007.04.24-i jegyzőkönyv 13. pont ).

Felszólal: erről az indítványról, Manfred Weber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Az Európai Parlament név szerinti szavazással (103 mellette, 210 ellene, 2 tartózkodás), elutasítja az indítványt.

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser és Vladimír Špidla.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford és Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a homofóbiáról Európában (B6-0167/2007);

- Martine Roure és Michael Cashman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a homofóbiáról Európában (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a homofóbiáról Európában (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto és André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a homofóbiáról Európában (B6-0171/2007).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv 8.11. pont .

(Az ülést 17.50 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

18. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0017/2007).

1. kérdés (Manuel Medina Ortega): A Frontex ügynökség megerősítése.

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega és Alexander Stubb kiegészítő kérdéseire.

A 2. kérdést visszavonták.

3. kérdés (Sarah Ludford): A tömeggyilkosságokra, az emberiség ellen elkövetett bűntettekre és a háborús bűnökre vonatkozó vizsgálatok és bűnvádi eljárások.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford kiegészítő kérdésére.

4. kérdés (Glenis Willmott): 1-es típusú diabétesz.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Glenis Willmott és Sarah Ludford kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Philip Bushill-Matthews): Bölcsődei és óvodai szolgáltatások.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

6. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): A „Televízió határok nélkül” irányelv frissítése és harc az erőszak és a diszkrimináció ellen.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

7. kérdés (Bernd Posselt): Az EU és Macedónia közeledése.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Andreas Mölzer és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

8. kérdés (Sajjad Karim): Dárfúr.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Fiona Hall (a szerző helyettese), Danutė Budreikaitė és Esko Seppänen kiegészítő kérdéseire.

9. kérdés (Tobias Pflüger): Bírósági ítélet nélkül végrehajtott kivégzések a Fülöp-szigeteken.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Tobias Pflüger kiegészítő kérdésére.

10. kérdés (Sahra Wagenknecht): Támadások Srí Lankán a háború ellenzőivel szemben.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Sahra Wagenknecht és Tobias Pflüger kiegészítő kérdéseire.

11. kérdés (Danutė Budreikaitė): Az észak-európai gázvezeték ökológiai következményei.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Danutė Budreikaitė és Nils Lundgren kiegészítő kérdéseire.

12. kérdés (Georgios Papastamkos): Az EU területi fejlesztési ütemterve.

Günter Gloser válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

19. Gyorsreagálású alakulatok a határokon (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendelet e tekintetben történő módosításáról [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Gérard Deprez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Javier Moreno Sánchez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bernat Joan i Marí, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv 8.6. pont .


20. Államháztartás a GMU-ban 2006-ban (vita)

Jelentés, amelynek tárgya államháztartás a GMU-ban 2006-ban [2007/2004(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel García-Margallo y Marfil, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Wojciech Roszkowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Sahra Wagenknecht, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Whittaker, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Joe Borg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv 8.12. pont .


21. Az európai jogalkotás erősítése a munkavállalók tájékoztatása és konzultációja tekintetében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai jogalkotás erősítése a munkavállalók tájékoztatása és konzultációja tekintetében

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gabriele Stauner, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns és Vladimír Špidla.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.05.10-i jegyzőkönyv 7.14. pont .


22. Az egészségvédelemre és a munkabiztonságra vonatkozó irányelvek gyakorlati megvalósítására vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a gyakorlati megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Ilda Figueiredo előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mihael Brejc, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Harald Ettl, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Marie Panayotopoulos-Cassiotou és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.04.26-i jegyzőkönyv 8.1. pont .


23. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 387.009/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Diana Wallis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat