Indiċi 
Minuti
PDF 213kWORD 198k
L-Erbgħa, 25 ta' April 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Relazzjonijiet transatlantiċi (dibattitu)
 3.Rapport ta' segwitu ta' l-2006 dwar il-Kroazja (dibattitu)
 4.Mandat ta' Membru
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Trażmissjoni ta' data dwar kontijiet nazzjonali ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Ftehima multilaterali dwar it-twaqqif ta' Spazju ta' l-Ajru Komuni Ewropew (ECAA) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
 6.Mandat ta' Membru (tkomplija)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
7.1.Adattament tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Trattat KE dwar il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Ftehim Qafas dwar Programm Ambjentali Multilaterali fil-qasam ta' l-enerġija nukleari fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll mehmuż mal-Ftehim Qafas għal programm Ambjentali Multilaterali fil-qasam ta' l-enerġija nukleari fil-Federazzjoni Russa rigward azzjonijiet ġudizzjarji, il-proċeduri ġudizzjarji u l-indennizz * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ***II (votazzjoni)
 8.Merħba uffiċjali
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
9.1.L-evalwazzjoni u l-amministrazzjoni tar-riskji ta' għargħar ***II (votazzjoni)
 10.Seduta formali - L-Indja
 11.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
11.1.Prodotti mediċinali ta' terapija innovattiva ***I (votazzjoni)
  
11.2.Miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ***I (votazzjoni)
  
11.3.Sistema ta' monitoraġġ u informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunita' ***I (votazzjoni)
  
11.4.Investigazzjoni dwar inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***I (votazzjoni)
  
11.5.Responsabbiltà ta' l-intrapriżi li jġorru l-passiġġieri bil-baħar jew fuq ilmijiet interni, f'każ ta' inċidenti ***I (votazzjoni)
  
11.6.Kontroll tal-Port mill-Istat (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
11.7.Organizzazzjonijiet li jwettqu spezzjonijiet u eżamijiet fuq vapuri ***I (votazzjoni)
  
11.8.Standards internazzjonali komuni għall-informazzjoni finanzjarja (votazzjoni)
  
11.9.Twaqqif ta' Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima (votazzjoni)
  
11.10.Azzjonijiet għal danni u interessi għall-ksur tar-regoli Komunitarji dwar kollużjoni u l-abbuż ta' pożizzjoni dominanti (Green Paper) (votazzjoni)
  
11.11.Ftehima multilaterali dwar il-ħolqien ta' spazju ta' l-ajru komuni Ewropew (votazzjoni)
  
11.12.Stateġija tematika għall-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali (votazzjoni)
  
11.13.Relazzjonijiet transatlantiċi (votazzjoni)
  
11.14.Rapport ta' segwitu ta' l-2006 dwar il-Kroazja (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 15.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem - Moratorja għall-piena tal-mewt (dibattitu)
 16.L-Ukrajna (dibattitu)
 17.L-Omofobija fl-Ewropa (dibattitu)
 18.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)
 19.Timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri (dibattitu)
 20.Finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 (dibattitu)
 21.Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (dibattitu)
 22.Simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika tad-direttivi dwar il-ħarsien tas-saħħa u tas-sigurta' fuq il-post tax-xogħol ***I (dibattitu)
 23.Aġenda għas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Relazzjonijiet transatlantiċi (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Relazzjonijiet transatlantiċi

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Frank Vanhecke f'isem il-grupp ITS, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Roger Helmer Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková u Charles Tannock.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, dwar relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg u Claude Turmes f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann u Benoît Hamon f'isem il-grupp PSE, dwar relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0151/2007);

- André Brie u Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS, dwar ir-relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-grupp ALDE, dwar ir-relazzjonijiet UE/Stati Uniti ta' l-Amerika (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski u Malcolm Harbour f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-Samit EU-US li ġej f'Washington DC fit-30 ta' April 2007 (B6-0156/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.13 tal- Minuti ta' 25.04.2007 .


3. Rapport ta' segwitu ta' l-2006 dwar il-Kroazja (dibattitu)

Rapport dwar rapport ta' segwitu rigward il-Kroazja fl-Unjoni Ewropea [ 2006/2288(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Milan Horáček f'isem il-grupp Verts/ALE, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri u Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.14 tal- Minuti ta' 25.04.2007 .


IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi-President

4. Mandat ta' Membru

Tkellem Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, li għarraf li l-awtoritajiet kompetenti Pollakki neħħew lil Bronisław Geremek mill-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew b'seħħ mid-19.04.2007, peress li rrifjuta li jiffirma, bi qbil ma' liġi Pollakka ta' monitoraġġ li daħlet fis-seħħ fil-15.03.2007, dikjarazzjoni dwar kollaborazzjoni eventwali tiegħu ma' l-ex servizzi sigrieti komunisti. Graham Watson talab lill-President tal-Parlament Hans-Gert Pöttering biex jgħarraf lill-Parlament jekk il-kwistjoni ġietx indirizzata waqt l-aħħar laqgħa tiegħu mal-Prim Ministru Pollakk Jaroslaw Kaczynski. Barra minn hekk xtaq li l-entitajiet kompetenti tal-Parlament jeżaminaw il-kondizzjonijiet li japplikaw meta jiġi revokat il-mandat ta' Membru u talab li l-istituzzjoni tħares il-mandat ta' Bronisław Geremek kemm jista' jkun malajr.

Tkellmu: biex jassoċjaw ruħhom ma' dawn il-proposti Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Giuseppe Gargani (President tal-Kumitat JURI) u Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE.

Il-President spjega li għalissa l-Parlament għadu ma rċieva l-ebda avviż uffiċjali biex jitneħħa l-mandat ta' Bronisław Geremek min-naħa ta' l-awtoritajiet kompetenti Pollakki u li l-Konferenza tal-Presidenti u l-Kumitat JURI se jeżaminaw il-kwistjoni bl-intenzjoni li tiġi preżervata l-indipendenza tal-Parlament.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


5.1. Trażmissjoni ta' data dwar kontijiet nazzjonali ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 f'dak li għandu x’jaqsam mat-trasmissjoni ta' data dwar kontijiet nazzjonali [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0138)


5.2. Ftehima multilaterali dwar it-twaqqif ta' Spazju ta' l-Ajru Komuni Ewropew (ECAA) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Multilaterali bejn ir-Repubblika ta' l-Albanija, il-Bożnja u Ħerżegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, il-Komunità Ewropea, ir-Repubblika ta' l-Iżlanda, dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Renju tan-Norveġja, is-Serbja u l-Montenegro, ir-Rumanija u l-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo dwar it-twaqqif ta' Spazju ta' l-Ajru Komuni Ewropew (ECAA) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0139)


6. Mandat ta' Membru (tkomplija)

Il-President iddeċieda li jinterrompi ftit il-ħin għall-votazzjonijiet sabiex iħalli jitkellmu liċ-Chairpersons tal-Gruppi li ma kellhomx iċ-ċans jesprimu ruħhom dwar il-kwistjoni tal-mandat ta' Bronisław Geremek.

Tkellmu: Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, u Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS.


7. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

7.1. Adattament tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Trattat KE dwar il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tadatta d-dispożizzjonijiet rigward il-Qorti tal-Ġustizzja fil-qasam kopert mit-Titolu IV, it-tielet parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A6-0082/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

József Szájer (rapporteur) għamel intervent fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0140)


7.2. Ftehim Qafas dwar Programm Ambjentali Multilaterali fil-qasam ta' l-enerġija nukleari fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll mehmuż mal-Ftehim Qafas għal programm Ambjentali Multilaterali fil-qasam ta' l-enerġija nukleari fil-Federazzjoni Russa rigward azzjonijiet ġudizzjarji, il-proċeduri ġudizzjarji u l-indennizz * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea ta’ Ftehim Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll mehmuż mal-Ftehim Qafas għal programm Ambjentali Multilaterali fil-qasam ta' l-enerġija nukleari fil-Federazzjoni Russa rigward azzjonijiet ġudizzjarji, il-proċeduri ġudizzjarji u l-indennizz [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0141)


7.3. Regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-twaqqif ta' regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0142)

Tkellmu:

- Robert Goebbels, qabel il-votazzjoni, li talab li jiġi distribwit lill-Membri d-dokument dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi proposti (il-President impenja ruħu li jagħmel dan).


8. Merħba uffiċjali

Il-President f'isem il-Parlament, ta merħba lid-Delegazzjoni tal-Knesset għar-Relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew, immexxija miċ-Chairperson tagħha, is-Sinjura Amira Dotan, li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.


9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

9.1. L-evalwazzjoni u l-amministrazzjoni tar-riskji ta' għargħar ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar it-tieni qari rigward il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-evalwazzjoni u l-amministrazzjoni tar-riskji ta' għargħar [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0143)


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

10. Seduta formali - L-Indja

Minn 12.00 sas-12.45 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara tas-Sur Abdul Kalam, President tar-Repubblika ta' l-Indja.


IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi-President

11. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

11.1. Prodotti mediċinali ta' terapija innovattiva ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali ta' terapija innovattiva u li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0144)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0144)

Tkellmu:

- Miroslav Mikolášik (rapporteur) u Dagmar Roth-Behrendt f'isem il-grupp PSE, dwar l-emendi ta' kompromess;

- Hartmut Nassauer dwar l-emenda 66;

- Alejo Vidal-Quadras dwar it-tmexxija tal-votazzjoni;

- Miroslav Mikolášik, dwar l-ordni tal-votazzjonijiet dwar l-emendi.


11.2. Miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0145)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0145)

Tkellmu:

- Ignasi Guardans Cambó li ppropona emenda orali għall-emenda 46; peress li iktar minn 40 Membru ma qablux li għandha titqies, din l-emenda ma nżammitx.


11.3. Sistema ta' monitoraġġ u informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunita' ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema ta' monitoraġġ u informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunita' [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0146)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0146)

Tkellmu:

- Luis de Grandes Pascual li preżenta emenda orali għall-emenda 46, li nżammet.


11.4. Investigazzjoni dwar inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni dwar inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0147)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0147)

Tkellmu:

- Jaromír Kohlíček (rapporteur), li propona li jiġi invertit l-ordni tal-votazzjoni għall-emendi 1 u 26. Il-Parlament approva l-proposta.


11.5. Responsabbiltà ta' l-intrapriżi li jġorru l-passiġġieri bil-baħar jew fuq ilmijiet interni, f'każ ta' inċidenti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabbilta' ta' l-intrapriżi li jġorru l-passiġġieri bil-baħar jew fuq ilmijiet interni, f'każ ta' inċidenti [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0148)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0148)

Tkellmu:

- Paolo Costa (rapporteur) li stieden lill-Membri biex jiċħdu l-emendi li ma jienux imressqa mill-kumitat kompetenti;

- Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, dwar dan l-intervent.


11.6. Kontroll tal-Port mill-Istat (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-port mill-Istat (verżjoni ta' tfassil mill-ġdid) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0149)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0149)


11.7. Organizzazzjonijiet li jwettqu spezzjonijiet u eżamijiet fuq vapuri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u standards komuni dwar organizzazzjonijiet li jwettqu spezzjonijiet u eżamijiet fuq vapuri kif ukoll li jieħdu ħsieb ta' l-attivitajiet ta' amministrazzjoni marittima [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0150)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0150)


11.8. Standards internazzjonali komuni għall-informazzjoni finanzjarja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil ma' l-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali ta' kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' l-Istandard Internazzjonali għar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRS) 8 li jirrigwarda d-dikjarazzjoni ta' setturi operattivi (B6-0157/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Tkellmet Pervenche Berès, Chairperson tal-Kumitat ECON, li talbet, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-votazzjoni tiġi posposta għas-sessjoni parzjali ta' Settembru II. Il-Parlament approva din it-talba.


11.9. Twaqqif ta' Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni, imressqa bi qbil ma' l-Artikolu 175 tar-Regoli ta' Proċdura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar it-twaqqif u l-istipulazzjoni tal-kompetenzi, tal-kompożizzjoni u tat-tul tal-mandat tal-kumitat temporanju għall-bidla klimatika (B6-0158/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2007)0151)


11.10. Azzjonijiet għal danni u interessi għall-ksur tar-regoli Komunitarji dwar kollużjoni u l-abbuż ta' pożizzjoni dominanti (Green Paper) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Green Paper: Azzjonijiet għal danni u interessi għall-ksur tar-regoli Komunitarji dwar kollużjoni u l-abbuż ta' pożizzjoni dominanti [2006/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0152)


11.11. Ftehima multilaterali dwar il-ħolqien ta' spazju ta' l-ajru komuni Ewropew (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0148/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0153)


11.12. Stateġija tematika għall-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali (votazzjoni)

Rapport dwar stateġija tematika għall-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali [ 2006/2210(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0154)


11.13. Relazzjonijiet transatlantiċi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 u B6-0156/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0149/2007

(flok B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 u B6-0156/2007):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski u Malcolm Harbour f'isem il-grupp PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda u Erika Mann f'isem il-grupp PSE,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-grupp ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2007)0155)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0150/2007, B6-0152/2007 u B6-0153/2007 waqgħu.)

Tkellmu:

- Sophia in 't Veld u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra li t-tnejn proponew emenda orali għall-paragrafu 13 li nżammu).


11.14. Rapport ta' segwitu ta' l-2006 dwar il-Kroazja (votazzjoni)

Rapport dwar rapport ta' segwitu rigward il-Kroazja fl-Unjoni Ewropea [ 2006/2288(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0156)

Tkellmu:

- Hannes Swoboda (rapporteur), li propona emenda orali għall-emenda 18 u emenda orali għall-emenda 24. Iż-żewġ emendi orali nżammu.

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

Tkellem Reinhard Rack li qies li jkun xieraq li s-seduti formali jiġu organizzati nhar ta' Tlieta minflok nhar ta' Erbgħa, peress li normalment il-Ħin tal-Votazzjonijiet tat-Tlieta jkun inqas mimli (Il-President impenja ruħu li jgħaddi din ir-rimarka lis-servizzi kompetenti).


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Rapport Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik u Zuzana Roithová

Rapport Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer u Zuzana Roithová

Rapport Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer u Czesław Adam Siekierski.


13. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


15. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem - Moratorja għall-piena tal-mewt (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2006 u l-politika ta' l-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem [ 2007/2020(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Moratorja għall-piena tal-mewt

Simon Coveney ippreżenta r-rapport.

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Roberta Alma Anastase f'isem il-grupp PPE-DE, Józef Pinior f'isem il-grupp PSE, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-grupp ALDE, Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Miguel Portas f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál u Csaba Sándor Tabajdi.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser u Joe Borg.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney u Antonio Tajani f'isem il-grupp PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-grupp ALDE, Roberta Angelilli u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček u Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini, Miguel Portas u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-inizjattiva favur moratorju universali għall-piena tal-mewt (B6-0164/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 27.04.2007 .


16. L-Ukrajna (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Ukrajna

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Guntars Krasts f'isem il-grupp UEN, Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek u Günter Gloser.

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellem Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. L-Omofobija fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Omofobija fl-Ewropa

Tkellem Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, sabiex tressaq l-inammissibilita' tal-kwistjoni skond l-Artikolu 143, tar-Regoli ta' Proċedura (punt 13 tal- Minuti ta' 24.04.2007).

Tkellmu: dwar din il-mozzjoni, Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, u Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-grupp Verts/ALE.

B'sejħa ta' l-ismijiet (Verts/ALE) (103 favur, 210 kontra, 2 astensjonijiet), il-Parlament ċaħad il-mozzjoni.

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-grupp IND/DEM, Philip Claeys f'isem il-grupp ITS, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford u Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE, dwar l-omofobija fl-Ewropa (B6-0167/2007);

- Martine Roure u Michael Cashman f'isem il-grupp PSE, dwar l-Omofobija fl-Ewropa (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, dwar l-omofobija fl-Ewropa (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, u Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-omofobija fl-Ewropa (B6-0171/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.00 )


IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

18. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0017/2007).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Tisħiħ ta' l-Aġenzija Frontex

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega u Alexander Stubb.

Il-mistoqsija 2 giet irtirata.

Mistoqsija 3 (Sarah Ludford): L-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' ġenoċidji, reati kontra l-umanità u reati tal-gwerra

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 4 (Glenis Willmott): Dijabete tat-Tip 1

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Glenis Willmott u Sarah Ludford.

Mistoqsija 5 (Philip Bushill-Matthews): Forniment ta' kura għat-tfal

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Aġġornar tad-Direttiva dwar "Televiżjoni mingħajr fruntieri" u l-ġlieda kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 7 (Bernd Posselt): Tqarrib tal-Maċedonja lejn l-UE

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Andreas Mölzer u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 8 (Sajjad Karim): Darfur

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Fiona Hall (sostitut ta' l-awtur), Danutė Budreikaitė u Esko Seppänen.

Mistoqsija 9 (Tobias Pflüger): Eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji fil-Filippini

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Tobias Pflüger.

Mistoqsija 10 (Sahra Wagenknecht): Attakki fuq l-attivisti kontra l-gwerra fis-Sri Lanka

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Sahra Wagenknecht u Tobias Pflüger.

Mistoqsija 11 (Danutė Budreikaitė): Il-konsegwenzi ekoloġiċi tas-sistema tal-katusi għaż-żejt tat-tramuntana

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Danutė Budreikaitė u Nils Lundgren.

Mistoqsija 12 (Georgios Papastamkos): Aġenda territorjali ta' l-UE

Günter Gloser wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Georgios Papastamkos.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

19. Timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi mekkaniżmu għal ħolqien ta’ timijiet ta’ intervent rapidu fil-fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Gérard Deprez ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-grupp PPE-DE, Javier Moreno Sánchez f'isem il-grupp PSE, Bernat Joan i Marí f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


20. Finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 (dibattitu)

Rapport dwar il-finanzjament Pubbliku fl-EMU fl-2006 [2007/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (rapporteur sostitut) preżenta r-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: José Manuel García-Margallo y Marfil f'isem il-grupp PPE-DE, Dariusz Rosati f'isem il-grupp PSE, Wojciech Roszkowski f'isem il-grupp UEN, Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


21. Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Tisħiħ tal-liġi Ewropea fil-qasam ta' l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Gabriele Stauner f'isem il-grupp PPE-DE, Stephen Hughes f'isem il-grupp PSE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns u Vladimír Špidla.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.14 tal- Minuti ta' 10.05.2007 .


22. Simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika tad-direttivi dwar il-ħarsien tas-saħħa u tas-sigurta' fuq il-post tax-xogħol ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb tas-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma’ l-implimentazzjoni prattika [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Ilda Figueiredo ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Mihael Brejc f'isem il-grupp PPE-DE, Harald Ettl f'isem il-grupp PSE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 26.04.2007 .


23. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 387.009/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza