Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0190(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0085/2007

Ingediende teksten :

A6-0085/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/04/2007 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0163

Notulen
Donderdag 26 april 2007 - Straatsburg

8.7. Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid [COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0163)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0163)

Juridische mededeling - Privacybeleid