Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0167/2007

Rozpravy :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg

8.11.  Homofóbia v Európe (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 a B6-0171/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0167/2007

(nahrádzajúci B6-0167/2007, B6-0168/2007 a B6-0171/2007):

podaný týmito poslancami:

Martine Roure a Michael Cashman za skupinu PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford a Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto a André Brie za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0167)

(Návrh uznesenia B6-0170/2007 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Zbigniew Zaleski k terminológii použitej v spoločnom návrhu uznesenia;

- Kathalijne Maria Buitenweg podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je vložiť nový odsek 12a, ktorý nebol schválený, keďže proti bolo viac ako 40 poslancov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia