Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ilda Figueiredo - A6-0059/2007: Andreas Mölzer

Betænkning: Esther Herranz García - A6-0075/2007: Zita Pleštinská

Betænkning: Gérard Deprez - A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys og Andreas Mölzer

Homofobi i Europa - RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß og Manfred Weber.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik