Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 april 2007 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ilda Figueiredo - A6-0059/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Esther Herranz García - A6-0075/2007: Zita Pleštinská

Betänkande Gérard Deprez - A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys och Andreas Mölzer

Homofobi i Europa - RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß och Manfred Weber

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy